Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2010-10-29

Flamskyddsmedel lagras i våra kroppar och i miljön

Nu varnar flera forskare för bromerade och klorerade flamskyddsmedel. De anser att de olika ämnena pekar på en rad ofördelaktiga egenskaper för människa och miljö. Dessutom ifrågasätts även medlens betydelse för brandsäkerheten.
 
Flamskyddsmedel lagras i våra kroppar och i miljön
Flamskyddsmedel används i många produkter, däribland möbler, byggmaterial och elektronik.
 
Nu uppmanar 145 forskare från 22 länder, däribland professor Åke Bergman och professor Cynthia A de Wit vid Stockholms universitet, till stor försiktighet med bromerade och klorerade flamskyddsmedel. Dessutom ifrågasätter man även medlens betydelse för att öka brandsäkerheten.
 
Enligt Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet, är den utbredda produktionen och användningen allt annat än under kontroll.
 
– Vi vet fortfarande mycket lite om en rad ämnen, till exempel om flera av de flamskyddsmedel som nu introduceras för att ersätta de som förbjuds. Äntligen reagerar forskare från en rad ämnesområden i detta gemensamma uttalande. Det är mycket tillfredsställande, säger Åke Bergman, som är en av medförfattarna till dokumentet som uppmanar till försiktighet.
 
Bromerade flamskyddsmedel lagras i människors kroppar och i miljön. Det finns, enligt forskarna, risk för att de kan skada ofödda barn, ha hormonstörande effekter och orsaka cancer. Det finns även rapporter om olika former av beteendestörningar och skador på nervsystemet.
 
Det är inte heller fastställt att flamskyddsmedlen verkligen minskar riskerna med bränder, vilket är tillverkarnas skäl till att de används.
 
– De som använder bromerade flamskyddsmedel i sina produkter ska vara mer observanta på om medlen verkligen tillför något mervärde eller inte. De bör också informera mer om riskerna med dem. Jag anser också att andra metoder för att minska riskerna för uppkomst av bränder bör utnyttjas bättre, säger Åke Bergman.
 
EU har beslutat att ta bort en grupp av bromerade flamskyddsmedel. Men det återstår minst 20 andra grupper som kan ersätta det förbjudna.
 
 
Det här kan du göra för att minska risken:
- Köp produkter med miljömärkningar som Svanen, Bra Miljöval, EU-Blomman och TCO Office Furniture.
 
- Fråga i butiken vad saker och ting innehåller.
 
- Sätt press på leverantörer och tillverkare genom att ställa frågor om vad varorna innheåller.
 
Här kan det finnas flamskyddsmedel
- dator
- tv
- kläder
- damm
- madrasser
- textilier
- textilklädda möbler
- i möbler på hotell, dagis, skolor och andra offentliga miljöer
- fet fisk
- elektronik
- grillkorv
- belysningsarmaturer
 
Fakta:
Vanliga grupper av flamskyddsmedel:
Det finns ett 70-tal olika flamskyddsmedel. Några av de vanligaste är:
 
 • PBB, polybromerade bifenyler
 • PBDE, polybromerade difenyletrar
 • HBCD, hexabromcyklododekan
 • TBBPA, tetrabrombisfenol A
   
 •  
   
   
  Kommentarer på denna artikel
   
  Inga kommentarer har skrivits än
  Kommentera denna artikel