Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/8/2011

Miljöföroreningar och bekämpningsmedel kopplas till diabetes

Personer med höga nivåer av bekämpningsmedel och andra miljögifter i blodet har större sannolikhet att få typ 2-diabetes. Det visar en studie med äldre svenskar av som nyligen publicerats i tidskriften Diabetes Care.
 
Miljöföroreningar och bekämpningsmedel kopplas till diabetes
Antalet studier som pekar mot att miljögifter och bekämpningsmedel har betydelse för diabetes och andra folksjukdomar ökar, även om sambandet än så länge inte är utrett.
 
De undersökta kemikalierna har högst halter uppmätts i fet fisk och kött. Några av dessa kemikalier, t ex PCB, omfattas idag av omfattande restriktioner i många länder, men har tidigare använts i färger, plaster och i elektrisk utrustning.
 
- Men de förekommer fortfarande hos befolkningen eftersom de kontaminerat näringskedjorna i vår föda, säger Monica Lind, forskare i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.
 
I den aktuella studien har tidigare indikationer på samband mellan bekämpningsmedel och typ 2-diabetes undersökts närmare.
 
Kemikalierna analyserades i blodprov från 725 äldre svenskar utan diabetes, som sedan följdes under fem år. 36 personer fick under dessa år diagnosen typ-2-diabetes.
 
Efter att ha tagit hänsyn till effekt av vikt, träningsdos och rökning visar forskarna att personer med höga halter av PCB hade upp till nio gånger högre sannolikhet att få diabetes. För andra ämnen fanns ett svagare samband, eller inget alls.
 
- Antalet fall av diabetes var litet, det behövs större studier för att kunna säga om miljögifter kan orsaka diabetes. Men allt fler studier pekar i samma riktning, säger Monica Lind.
 
Tidigare studier har till exempel visat samband mellan diabetes och övervikt, högt blodtryck. I den aktuella studien föreslår forskarna hypotesen att långvarig exponering för miljögifter kan påverka bukspottkörtelns insulinproducerande celler och därmed regleringen av blodsockret. Miljögifter lagras i fettvävnad, vilket gör att överviktiga ofta har högre halter.
 
Studien innebär inte att råden för att minska risken för diabetes förändras.
 
- Det är fortfarande viktigt att undvika övervikt samt att träna regelbundet, men fynden i vår studie innebär att man inte bör äta alltför stora mängder animaliskt fett och fet fisk och att man helst bör välja livsmedel framställda utan användning av bekämpningsmedel, säger Monica Lind.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
1/29/2012 6:59:26 AM - UtaNzfJB
SNcjeavebPIRJSm
Kewl you sholud come up with that. Excellent!
 
1/27/2012 10:07:54 PM - RBFflgCCgWfR
ynKISzpXFlfywQEiwI
Catta! Visst, moraliesra du. Följ din moral själv. Men förvänta dig inte att alla andra ska följa din moral.
 
Kommentera denna artikel