Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/28/2011

Bromsa åldrandet med färre kalorier

Genom att äta färre kalorier kan åldrandet bromsas och uppkomsten av åldersrelaterade sjukdomar som cancer och åldersdiabetes senareläggas. Ju tidigare kaloriintaget minskas, desto större effekt får det.
 
Bromsa åldrandet med färre kalorier
Nu har forskare vid Göteborgs universitet identifierat ett av de enzym som är nyckeln till åldrandeprocessen.
 
– Vi kan visa att en kalorirestriktion bromsar åldrandet genom att förhindra att ett enzym, peroxiredoxin, sätts ur funktion. Enzymet är också extremt viktig för att motverka skador i vår arvsmassa, säger Mikael Molin på institutionen för cell- och molekylärbiologi.
 
Genom att gradvis minska intaget av socker och proteiner, utan att minska på vitaminer och mineraler, har forskare tidigare visat att apor kan leva flera år längre än förväntat.
 
Metoden har också prövats på allt från fiskar och råttor till svampar, flugor och jäst med bra resultat. Kalorirestriktion har också samma goda effekter på vår hälsa och senarelägger uppkomsten av åldersrelaterade sjukdomar.
 
Trots det har forskarvärlden haft svårt att förstå exakt hur kalorirestriktion ger upphov till dessa positiva effekter.
Med jästceller som modell har forskargruppen vid Göteborgs universitet lyckats identifiera ett av de enzym som krävs. De kan visa att aktivt peroxiredoxin 1, Prx1, ett enzym som bryter ned skadlig väteperoxid i cellerna, behövs för att kalorirestriktion ska fungera effektivt.
 
Resultaten som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Molecular Cell visar att Prx1 skadas under åldrande och tappar sin aktivitet. Kalorirestriktion motverkar detta genom att öka produktionen av ett annat enzym, Srx1, som reparerar Prx1.
 
Intressant nog visar studien också att åldrandet kan bromsas utan kalorirestriktion genom att enbart öka mängden Srx1 i cellen. Därmed framstår reparation av peroxiredoxinet Prx1 som en nyckelprocess i åldrandet.
 
– En nedsatt funktion av Prx1 ger upphov till olika typer av genetiska defekter och cancer. Omvänt kan man nu spekulera i om en ökad reparation av Prx1 under åldrandet kan motverka, eller åtminstone senarelägga, uppkomsten av cancer.
 
Peroxiredoxiner har också visat sig kunna förhindra att proteiner skadas och klumpar ihop sig, en process som kopplats till flera åldersrelaterade sjukdomar som påverkar nervsystemet, som till exempel Alzheimers och Parkinson. I linje med det funderar forskarna också på om stimulering av Prx1 kan minska och senarelägga sådana sjukdomsförlopp.
 
 
Fakta:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
11/24/2011 12:42:56 PM - Frida
Mager och sund
Antagligen är vi människor programmerade att leva under en viss svält, det är det vi mår bäst av. Att gå in i affärer och bara plocka vad vi vill ha är ju egentligen inte det naturliga.
 
Kommentera denna artikel