Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/3/2008

Potatis besprutas upp till tolv gånger

Potatisen är en av matens värstingar. 95 ton kemiska bekämpningsmedel per år sprids på de svenska potatisåkrarna. Och vissa potatisodlingar sprutas tolv gånger per säsong.
 
Potatisen är den mest besprutade jordbruksgrödan i Sverige, det konstaterar Naturskyddsföreningen i en nyligen publicerad rapport.
 
I genomsnitt besprutas en konventionellt odlad potatisplanta i Sverige 7,5 gånger. Den sprutas mot insekter, ogräs, mot svampsjukdomen bladmögel och den sprutas för att få blasten att vissna ner innan skörd. Antalet tillfällen kan variera mellan tre och tolv gånger.
 
Den största mängden bekämpningsmedel är mot bladmögel och då sprutas plantan i förebyggande syfte. Vissa sorter är mera mottagliga för bladmögel, sämst är King Edward och Bintje som sprutas var sjunde dag under odlingssäsongen.
 
– Den slentrianmässiga användningen av bekämpningsmedel på potatisodlingarna måste förändras. Idag saknas ekonomiska incitament för att begränsa mängden bekämpningsmedel och kemikalieindustrin använder sig av intensiv marknadsföring för att öka användningen i potatisodlingarna. Genom att välja ekologisk potatis kan vi bidra till ett mera hållbart jordbruk, utan användning av bekämpningsmedel, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.
 
Bäst för miljön är ekologiskt odlad potatis. Men trots en ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel minskar arealen med ekologiskt potatisodling. Sedan 2002 har odlingen minskat med 20 procent.
 
– Inställningen och åtgärderna för att stödja ekologisk odling är svaga hos den nya regeringen, trots att människor efterfrågar ekologiskt mer än någonsin, säger Mikael Karlsson.
 
Det finns idag potatissorter som har bättre motståndskraft mot bladmögel.
 
– Lantbruket måste ta sitt ansvar för miljön och utnyttja potentialen i mera motståndskraftiga sorter och anpassa användningen av bekämpningsmedel efter dem, säger Emelie Hansson jordbrukshandläggare på Naturskyddsföreningen och författare till rapporten.
 
Välj rätt potatis:
1. Ekologisk potatis odlad i Sverige, helst närproducerad.
2. Ekologisk importerad potatis.
3. Konventionellt odlad potatis av tåligare sort t ex Princess och Ditta.
 
Undvik:
1. Potatis med högt bekämpningsbehov som King Edward och Bintje.
2. Importerad potatis.
 
PDF-format Ytterligare information »
 
Fakta:
Bekämpningsmedel och potatis
Bekämpningsmedel skadar växter och djur som lever på och nära fältet. Fåglar som är beroende av dessa som föda har svårare att klara sig.
 
Bekämpningsmedelsrester hamnar också i närliggande vattendrag vilket leder till att arter slås ut och ekosystemen blir instabila. En del gifter får långvariga effekter i ekosystemen. Kunskapen om hur miljön och hälsan påverkas är fortfarande liten.
 
Att insekterna minskar påverkar också pollineringen på fälten och i den omgivande miljön. Känsliga växter i kantzonerna försvinner och den biologiska mångfalden minskar.
 
I potatisodlingarna används många olika preparat med olika aktiva substanser, bland annat mankozeb som av Kemikalieinspektionen klassas som cancerframkallande och långlivat.
 
Mankozeb är akut giftigt för vattenlevande organismer och är reproduktionsstörande för fisk. Mankozeb har hög risk för läckage till vattendrag och grundvatten där det är giftigt upp till tre månader.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
9/9/2011 1:43:47 AM - mgcDHgkhcXAoCnlu
exIQVWTEMTczzsI
This article achevied exactly what I wanted it to achieve.
 
5/26/2011 9:43:13 AM - rPnYciAayXsQb
yKWMvyba
AKAIK you've got the asnwer in one!
 
Kommentera denna artikel