Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/23/2008

Miljögift finns i kläder

När Naturskyddsföreningen testade 17 t-tröjor av olika märken hittades nonylfenoletoxylat i alla utom en. Ämnet kan brytas ned till miljögiftet nonylfenol som är mycket giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.
 
Miljögift finns i kläder
T-tröjorna var inköpta i flera olika butiker. 16 innehöll ämnet nonylfenoletoxylat men halterna varierade mycket. Variationen kan bero på hur mycket kläderna tvättats innan de hamnat till försäljning. De olika halterna i t-tröjor behöver alltså inte innebära att olika mängd nonylfenoletoxylat använts vid produktionen. Nonylfenoletoxylat används för rengöring i olika steg i textilproduktionen.
 
- Resultaten visar att klädproducenterna har en lång väg kvar att gå efter att vi i höstas första gången uppmärksammade problemet med nonylfenoletoxylater. Jag är förvånad över att de svenska företagen inte satt ett högre tryck på sina leverantörer för att se till att detta miljögift helt försvinner, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.
 
Nonylfenoletoxylatet tvättas ur kläderna, följer med avloppsvatten till reningsverken där det bryts ned till nonylfenol som sedan släpps ut till miljön med det renade vattnet. Ämnet är förbjudet att släppa ut från industriella processer i EU men det finns inget förbud mot import av varor som innehåller det.
 
Undersökningen visade att det även fanns nonylfenoletoxylat i tre t-tröjor producerade i EU, även om halterna var låga. Den t-tröja som hade högst halt var av märket Cheap Monday. Även två tröjor som tillverkats med ekologisk bomull innehöll nonylfenoletoxylat.
 
I Naturskyddsföreningens undersökning utmärkte sig tröjor från Kina och Turkiet med högre halter än övriga.
 
När Naturskyddsföreningen hösten 2007 avslöjade höga halter av nonylfenoletoxylat i handdukar menade Stockholm Vatten att det nu fanns en förklaring till de höga halterna av nonylfenol i avloppsvattnet som de svenska kommunala vattenbolagen stått frågande till i många år eftersom ämnet numera är förbjudet i EU.
 
Den nya undersökningen ger stöd till teorin att halterna kommer från importerade textilier. Om halterna i de undersökta t-tröjorna skulle vara representativa innebär det att vi i Sverige importerar och släpper ut i avloppsnätet cirka 46 ton nonylfenoletoxylat per år. Enligt Svenskt Vatten innebär utsläppen av dessa nonylfenoler att Sverige i många vattendrag inte klarar gränserna enligt EU:s Ramdirektiv för vatten.
 
- Det allvarligaste är inte utsläppen här i Sverige utan de utsläpp som sannolikt sker vid produktionen av våra kläder i utvecklingsländerna. Där riskerar nonylfenolet att orsaka stora skador på vattenmiljön. Det räcker inte med att kräva att våra kläder ska vara fria från nonylfenoletoxylat när vi köper dem utan vi måste också ställa krav på företagen att gifter inte används eller släpps ut i miljön vid produktionen, säger Mikael Karlsson.
 
Läs hela rapporten genom att klicka på "Ytterliggare information" nedan
 
PDF-format Ytterligare information »
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel