Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2008-08-25

Alexanderteknik lindrar ryggvärk

Alexanderteknik i kombination med en rask promenad ger långsiktig och effektiv behandling mot kronisk ryggvärk.
 
Alexanderteknik lindrar ryggvärk
Ryggvärk är en vanlig orsak till handikapp och sjukskrivning i västvärlden och det finns väldigt få effektiva långsiktiga behandlingar för patienterna.
 
Tidigare forskning visar att Alexanderteknik och massage kan lindra ryggont på kort sikt, men lite är känt om de långsiktiga resultaten. En grupp forskare vid University of Southampton och University of Bristol har jämfört effekten av massage, motion och Alexanderteknik för lindring av ryggvärk under ett år.
 
Forskarna rekryterade 579 patienter med kronisk eller återkommande ryggvärk. Patienterna randomiserades till att få normal vård, massage, sex lektioner i Alexanderteknik eller 24 lektioner i Alexanderteknik. Hälften av patienterna från varje grupp hade också ordinerats en rask promenad på 30 minuter per dag fem gånger i veckan.
 
Patienterna följdes upp efter tre månader respektive ett år.
 
Efter tre månader fann man att de som promenerat och tagit lektioner i Alexanderteknik hade kraftigt minskad smärta och förbättrad funktion medan massage gav mindre lindring. Alla grupperna rapporterade dock lindring efter tre månader.
 
Efter ett år med Alexanderteknik-lektioner rapporterade patienterna färre dagar med ryggsmärtor under de senaste fyra veckorna. Patienter som fick normal sjukvård rapporterade 21 dagar med ryggont, jämfört med dem som erhållit 24 lektioner av Alexanderteknik som upplevde 18 dagar mindre med värk. De som hade sex lektioner Alexanderteknik rapporterade 10 dagar mindre med värk och de med massage hade sju dagar mindre med värk.
 
Intressant att se var att sex enskilda lektioner i Alexanderteknik i kombination med promenader gav nästan lika mycket värklindring, 72%, som 24 lektioner ensamt i Alexanderteknik.
 
Forskarna drar slutsatsen att massage är till hjälp på kort sikt, men att Alexanderteknik ger hållbar effekt över ett år. Resultaten gäller för de flesta patienter med kroniska eller återkommande ryggsmärtor.
 
 
Ytterligare information »
 
Fakta:
Vad är Alexanderteknik
Alexandertekniken innebär en individanpassad strategi för att hjälpa patienter utveckla livslångt färdigheter för egen vård för att förbättra postural tonen och muskelkraft samordning. Det är en pedagogisk metod som lärs ut och praktiseras av patienter på egen hand. Det är inte en motionsform.
 
Läs mer:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel