Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2/13/2008

Pappa är viktig för barns psykiska hälsa

Barn som har bra kontakt med sin pappa under uppväxten drabbas i mindre grad av psykiska problem och beteendeproblem. Det visar en studie som nu publiceras i Acta Paediatrica.
 
Pappa är viktig för barns psykiska hälsa
Enligt undersökningen är en aktiv fadersfigur viktig för att minska beteendeproblem hos pojkar och psykiska problem hos flickor.
 
Svenska forskare har också funnit att en positiv kontakt minskar det kriminella beteendet bland barn i låginkomstfamiljer och förbättrar de kognitiva färdigheterna som intelligens, slutledningsförmåga och språkutveckling.
 
Barn som levde tillsammans med både en moders- och en fadersfigur hade också färre beteendeproblem än de som bara levde tillsammans med sin mamma.
 
I undersökningen granskades 24 uppsatser som publicerats mellan 1987 och 2007 och omfattade 22 300 skilda uppsättningar data från 16 studier. I 18 av de 24 uppsatserna ingick också social och ekonomisk ställning för familjerna som studerades.
 
Den minsta studien gällde 17 barn, och den största omfattade 8 441 personer från prematura spädbarn till 33-åringar. De inbegrep pågående forskning i USA och Storbritannien tillsammans med mindre studier i Sverige och Israel.
 
"Vår utförliga undersökning av 20 års forskning visar att barn totalt sett gagnas av att ha aktiv och regelbunden kontakt med en fadersfigur, säger dr Anna Sarkadi vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet."
 
”Vi fann till exempel olika studier som visade att barn som haft engagerade fadersfigurer rökte mer sällan, kom längre i sin utbildning, mer sällan råkade i klammeri med polisen och fick goda vänner bland barn av båda könen.”
 
 
Källa: Folkhälsoinstitutet
 
 
Ytterligare information »
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
10/9/2008 6:54:09 AM - Jocke
sorry
Enligt amerikanska studier har det visat sig att barn som enbart växer upp hos pappa oftast klarar sig bättre i livet än de som växt upp med enbart mamma. Detta är dock inget som svenska mammor behöver oroa sig över eftersom vi har en lagstiftning som gör det enkelt för henne att radera bort pappan ur barnets liv. Allt hon behöver göra är att trilskas så mycket att pappan tvingas gå till domstol och voilá så får hon ensam vårdnad i 97% av fallen. Sedan den nya lagen infördes 2006 har vårdnadstvisterna ökat med 35%. Undrar varför?
 
10/1/2008 6:35:50 PM - Emma
Mamma då?
Varför står det ingenting om barn som bara växer upp hos sin pappa utan mamman? Får dom några problem eller inte?
 
Kommentera denna artikel