Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 7/2/2008

Friluftsliv - bra för hälsan och meningsfullt i vardagen

Ett nätverk av forskare har undersökt vad friluftsliv betyder för oss svenskar. Nio av tio var ofta ute i naturen vid längre ledigheter, och hela 90 procent anser att utomhusvistelser förbättrar hälsan och gör vardagen mer meningsfull.
 
Friluftsliv - bra för hälsan och meningsfullt i vardagen
Nio av tio svenskar är ofta ute i naturen på längre ledigheter, och naturen är en central miljö för barns uppväxt. Resultaten kommer från den hittills mest omfattande undersökningen av friluftslivet i Sverige.
 
1792 svenskar i åldrarna 18-75 år deltog i studien som genomfördes av forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, ett nätverk av forskare vid sju svenska högskolor och universitet med uppgift att ta fram ny kunskap om friluftsliv och naturturism. Forskningen är finansierad av Naturvårdsverket.
 
– Undersökningen visar att de viktigaste motiven för att ägna sig åt aktiviteter i naturen på vardagar är fysisk aktivitet, medan avkoppling och social samvaro har störst betydelse på helger och längre ledigheter, säger Professor Peter Fredman, ansvarig för forskningsprogrammet vid Mittuniversitetet, Campus Östersund.
 
Cirka 80 procent av de svarande anser att det är viktigt att samhället satsar resurser för att underlätta människors möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv. Bullerfria områden, leder och informationsskyltar upplevs som mycket positivt, medan skräp i naturen upplevs som mest negativt vid utövande av friluftsliv.
 
Aktiviteter som svenskarna främst ägnar sig åt i naturen är nöjes- och motionspromenader, ströva i skog- och mark, cykling, trädgårdsarbete, solbad och picknick.
 
– Närhet till natur är ett viktigt inslag i vardagen för många. 90 procent anser att utomhusvistelse gör vardagen mer meningsfull och att det upplevda hälsotillståndet förbättras genom friluftsliv, säger Peter Fredman.
 
 
Mittuniversitetet
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel