Skribent: Petra Carlsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/28/2013

Lär känna din kropp med Chakra Balance Dance

Visst är det svårt att stå still när man hör riktigt bra musik? Man bara måste leva sig in i den och röra på benen, om man så står i köket med tomatsåssleven i handen. Man känner sig så fri! Full av liv! Vad bryr man sig om lite tomatstänk på golvet? Musiken och dansen för oss i kontakt med våra genuina känslor, där betydelselösa småsaker inte får plats. Den spontana dansen är ett av de ärligaste sätten att kommunicera. För kroppen ljuger aldrig. Så lyssna noga och: let´s move it!
 
Lär känna din kropp med Chakra Balance Dance
Livskraft, lust och lekfullhet. Ja! Det vill vi ha mer av. Tänk dig satt du är på väg till jobbet, du möter allvarliga ansikten, hårt sammanpressade läppar, blickar i marken, snabba steg.
 
Det är kallt. Ingen uppfattar vinden som leker i lövverken eller hör de övervintrande fåglarna, de bara skyndar vidare. Men du har latinska rytmer inom dig, passionerade blodröda och mustiga toner, som får dig att röra lite mer på höfterna, släppa ut sjalen – eller lossa på slipsen - och låta den virvla i vinden, innan du svänger den några varv över huvudet, så där fritt som i en Hollywood- eller rentav Bollywoodfilm. En skön fantasi?
 
Ibland skulle vi vilja vara mer lekfulla, gå utanför vårt invanda rörelsemönster. Men vi vågar inte, vi uppehåller oss mest i hjärnan och låter intellektet styra. Vad skulle andra tycka? Sån är ju inte jag. Men är du säker på det?
 
Med hjälp av den frigörande dansen kan vi släppa vårt kontrollbehov och ge kroppen en chans att ta över och plocka fram nya överraskande sidor. Samtidigt som vi får motion väcker dansen livskraften och lekfullheten och ger oss ökad kropps- och självkännedom.
 
Kanske man inte ska börja med att praktisera under morgonpromenaden. Det finns spännande kurser.
 
I Malmö träffar jag Christina Nilsson, dansinspiratör som själv fått mycket vägledning i livet av just dansen. Den har hjälpt henne att komma i kontakt med återhållna känslor och tankar, varit värdefull i sorgearbete och gett insikt om vad som verkligen är viktigt för henne. Nu delar hon med sig till andra.
 
- I dansen kan en sorgsen kropp bli glad och öppen, en stel och spänd kropp kan bli mjuk och avspänd. Och en blyg och rädd kropp kan dansa sig till mod och kraft, menar hon.
 
Christina håller kurser för såväl företag, organisationer som privatpersoner. Hon har inspirerat kvinnor att genom dansen lära känna sig själva och sin kropp, att bejaka sensualism, sexualitet och stolthet. ”Att plocka fram gudinnan inom sig” och öka sin självrespekt. Dansen hjälper till att förstå olika känslor som dyker upp och att sätta gränser. Något som blir extra lätt när man rör sig till stackatorytmer.
 
Men även män i ledande positioner har vågat lossa på slipsen och vara lite ”shaky-shaky”, som Christina uttrycker det. De har kunnat släppa huvudkontoret och det intellektuella och bara följt med dit musikens flöde fört dem.
 
- Dansen är ett sätt att vara medan vi experimenterar och upptäcker vårt eget inre äventyr, säger Christina. Den leder till klarhet över vilka vi är, om våra behov och hur vi bäst ger uttryck för dem. Den hjälper oss att bli tydligare, att få kontakt med vårt inre mod, vår styrka, kreativitet och fantasi.
 
Och detta har vi användning för i våra olika roller: som föräldrar, partners och i yrket.
- När vi får ökad självinsikt prioriterar vi bättre, kan lättare sortera och utvärdera saker och bli modigare. En säljare till exempel, vågar möta nya utmaningar och prova nya marker.
 
Det är söndagsförmiddag och till lokalen med stora fönster med utsikt över Drottningtorget kommer män och kvinnor i olika åldrar och storlekar, klädda i indigo, vitt, guld och ljust lila. De har träffats regelbundet för att ge sig hän i frigörande dans.
 
I dag är det femte och sista gången i denna kurs, men flera av dem har gått kurser tidigare och många ska fortsätta. Det är ingen skillnad mellan nybörjare och veteraner, för det krävs inga förkunskaper. Inga steg är rätt eller fel. Dansen skapas i ögonblicket.
 
Christina plockar fram sin iPod och snart fylls rummet av mustiga, jordiga rytmer. De brinnande stearinljusen fladdrar snart i vinddraget av kropparnas rörelse. Christina uppmuntrar dansarna att känna kontakten med jorden. Med sitt ursprung. Ur högtalarna flödar suggestiva toner och Kailashs röst: ”Who are you?”
 
Jag vet inte hur personerna i rummet är i sin vardag, men här böljar kropparna hämningslöst, de uttrycker stolthet. Dansarna tycks vara tillfreds med sig själva och tar plats i sina kroppar. Bara fötter rör sig rytmiskt, lite fjädrande. Armar sträcks ut mot omvärlden. Nyfiket, inbjudande. Allt är mycket uttrycksfullt.
 
Musiken är omsorgsfullt utvald för att väcka speciella känslor, så att kanalen för fantasi och kreativitet öppnas. Men den improviserande dansen är även hälsosam för kroppen. När vi vågar oss utanför vårt monotona rörelseschema har kroppen möjlighet att lösgöra spänningar, förstelnade mönster, stress, låsta idéer och förträngda känslor. Det sker en vitalisering som ökar energiflödet vilket är avstressande och det blir lättare att slappna av.
 
Efter att ha undervisat i frigörande dans under några år, har Christina vidareutvecklat den till en egen metod som hon kallar Chakra Balance Dance. Den integrerar aspekten av den mångtusenåriga ayurvediska kunskapen om kroppens olika energicentra med modern teknik och kommunikationsövningar.
 
Christina har varit både i Danmark, Skotland och Thailand och inspirerat med sin dans och till våren planerar hon att dela med sig av den i Spanien.
Chakra kommer från sanskrit och betyder energivirvel, och förknippas framför allt med yoga och meditation, där man talar om sju olika energicentra som är kopplade till nervcentra utmed ryggmärgen.
 
Chakranas existens och lokalisering har inte verifierats av den västerländska vetenskapen, och det finns därför en tendens att betrakta dem som symboliska brännpunkter för meditationssyfte. Oavsett hur man väljer att se dem, innebär de - symboliska eller faktiska - områden där kropp, sinne och psyke möts.
 
Chakrasystemet har utvecklats till en förklaring av människans holistiska natur. Det ger riktlinjer för hur vi bör förhålla oss till både fysiska besvär som emotionella, intellektuella och andliga behov, så att vi kan leva hälsosamt och balanserat.
 
Själv brukar Christina jämföra chakran med kugghjul. Om man tänker att ett snurrar för fort eller för sakta, är det svårt för det intilliggande att haka i och vi får en obalans.
- Har man ett återkommande kroppsligt problem, kan det ha att göra med ett obalanserat chakra. Eftersom också känslor och egenskaper är knutna till energicentren kan vi fråga oss: Hur har vi det med tillit?, med självförtroende?, självinsikt? Med förhållandet till vår sexualitet? Det är lättare att med dansens hjälp komma in i sin kropp och få kontakt med de olika energifälten och göra upptäckter om oss själva.
 
Hur kropp och känsla samspelar har jag själv upplevt vid flera tillfällen. När jag blivit riktigt arg har jag fått ont i halsen, på samma sätt som om jag hade skrikit högt. Fast jag inte sagt ett pip!
 
Det är många som har problem med halschakrat, bekräftar Christina. Det står för kommunikation och att uttrycka sig själv.
- Vi går ju och håller inne så mycket. Tankar, känslor, åsikter. Det vi inte uttrycker lagrar sig i kroppen, stagnerar och blir till spänningar som tar energi och blockerar.
 
Därför vill hon ge stöd åt deltagarna att bejaka hela sitt autentiska jag och öka medvetandet över de existentiella frågorna, för att se sitt liv ur en annan vinkel. Men också, vilket hon tycker är lika viktigt, att se sin omgivning ur ett nytt, mer medkännande, perspektiv. För vi har ofta väldigt lätt att döma.
 
I de längre kurserna fokuserar varje danstillfälle på ett eller ett par chakran. Christina inleder med att berätta vilken del av kroppen de representerar och vilka olika känslor, egenskaper och färger de förknippas med och stimuleras av.
 
Varje chakra har olika frekvens som motsvarar regnbågens färger. Från baschakrats röda, via orange, gult, grönt, blått, indigo och violett till guld och rent vitt.
 
Valet av färg för dagens dans har med de två översta, pann- och kronchakrat att göra. De hör samman med intuition, vishet och andlighet.
Men varje sammankomst inleds med en genomgång av alla chakran till musik som Christina samplat. Det är inte musik man hittar på hitlistorna. Christina väljer världsmusik som både i rytm, melodi och ord knyter an till speciella sinnestillstånd. Musiken spänner mellan olika kulturer, stilar och tidsåldrar.
 
En stor influens är indiansk musik. Speciellt när fokus är på baschakrat, som representerar överlevnad och fysiska behov, eftersom den indianska kulturen och visdomen handlar mycket om att vara förankrade i naturen, med Moder Jord.
 
Även till det andra chakrat är det bas och trummor, som markerar rytm. Det handlar om känslomässig balans, sexualitet och njutning och att bejaka lekfullhet, sensualism, lust och stolthet. Färgen är orange.
 
Sanna Sandberg som är en hängiven dansare, säger att detta är ett chakra vars innebörd hon som kvinna djupare behöver komma i kontakt med. För henne har Chakra Balance Dance och dess helhetssyn, kommit att bli den intressantaste vägen för att behålla balansen och harmonin i vardagen.
 
Från att ha styrt sin kropp så att det ska se så snyggt ut som möjligt när hon dansar, har hon nu, under lager av kontroll, precision och perfektion, funnit essensen av sig själv.
- Det handlar om sinnlighet och att ha förmågan att vara här och nu. Att inte ta ett enda steg av egen viljestyrka utan att låta musiken träffa hjärtat, som sedan för mig mycket kraftfullt in i upplevelsernas värld. Det känns som att jag blir ledd av den frigörande dansen likt en vind som oupphörligt är i rörelse utan mål. Det medför att jag även i vardagen kan släppa taget och låta mig ledas till svaren.
 
Hon säger att dansen många gånger också blivit ett sätt för henne att låta sitt förflutna komma upp. Sår som vi alla bär inom oss av misstro, övergivenhet, svek och trauman.
 
Christina leder deltagarna vidare, genom solar plexus, hjärtchakra och halschakra, vidare till pann- och kronchakra. Ju högre upp längs energicentren, desto ljusare blir tonerna. Borta är den markanta basen för att ge plats åt melodiska slingor och dansen blir mer drömsk och skir. Armar svävar nästan lyriskt i luften och ansikten ler emellanåt drömmande och gudinnelikt.
 
Själv låter jag mig svepas med av den meditativa musiken. Sjalen, som jag haft knuten runt höfterna, låter jag bölja i luften. Den sveper smeksamt mot ansiktet, känns emellanåt som vingar. Jag får känslan av att flyga.
 
En man säger att han känner sig så kraftfull när han dansar. En kvinna älskar dessa söndagar för det är så härligt att få vara fysisk, att bara ge uttryck genom kroppen och slippa prata hela tiden. Och efteråt kan man möta andra på ett mer öppet, kärleksfullt sätt.
 
Genom dansen kommer vi bortom orden och kan hänge oss åt att uppleva med hela vårt väsen, inte bara den analytiska delen. Dans är lätthet. Redan Augustinus sa: ”Jag älskar Dansen för den befriar människan från tingens tyngd.” Han såg dansens alltigenom hälsosamma betydelse. Den ”knyter den sorgsna till gemenskap”, ”främjar sundhet och klarhet i tanken - och en rörlig själ”. ”Dans är förvandlingen av rum och tid, för människan som ständigt är i fara att förfalla ensidigt till tanke, vilja och känsla.”
 
Och visst, efter två timmar går jag ner för trapporna med lättare steg, och känner att nu är det dags att ta tag i de där drömmarna! Plötsligt känns de inte så långt borta.
 
Fakta:
Läs mer om chakra balance dance
Harmonina>>
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel