Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2011-02-10

Tidigt missbruk följer med upp i medelåldern

Unga som missbrukar alkohol och droger löper en ökad risk för ett fortsatt missbruk ända upp i medelåldern. De löper även en ökad risk för psykisk ohälsa, olyckor, fysiska sjukdomar, för tidig död, suicidförsök och ekonomiska problem.
 
Tidigt missbruk följer med upp i medelåldern
I avhandlingen har Yasmina Molero Samuelson vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, följt upp två stora grupper av ungdomar under flera decennier.
 
Grupperna har behandlats för sitt missbruk på en klinik i Stockholm en grupp som behandlades i slutet på 1960-talet och en grupp som behandlades i början på 1980-talet. Grupperna följdes fram till 2000-talet och jämfördes med matchade kontrollgrupper.
 
Resultaten visade att de personer som behandlats för alkohol- och drogproblem som unga i betydligt större utsträckning upplevde psykosociala problem långt efter behandlingens slut, ända upp i 50-årsåldern. De löpte även en större risk för att uppleva flera problem samtidigt i vuxen ålder jämfört med individerna i kontrollgruppen.
 
Avhandlingen visar också att det finns fler likheter än skillnader mellan kvinnor och män som erhållit behandling för missbruk som unga. Till exempel löpte kvinnor med tidiga missbruks- och kriminalitetsproblem lika stor risk att utveckla psykosociala problem i vuxen ålder som männen.
 
Vidare begick en ansenlig del av kvinnorna som behandlats på kliniken brott både i tonåren och i vuxen ålder. I likhet med männen omfattade kriminaliteten ett spektrum av icke-våldsbrott, våldsbrott samt alkohol- och narkotikabrott.
 
– Det vi kan se är att tidigt antisocialt beteende, i form av missbruk och kriminalitet, avsevärt ökar risken för olika typer av psykosociala problem ända upp i medelåldern. Det visar vikten av tidig och effektiv hjälp för att stoppa en negativ utveckling som riskerar att hålla i sig under merparten av livet, säger Yasmina Molero Samuelson.
 
Bredden av problem i vuxen ålder pekar på att det inte bara är missbruket som bör behandlas, utan man även bör fokusera på andra områden där de unga har det svårt.
 
– Resultaten belyser tydligt att det är viktigt att inte glömma flickorna i dessa sammanhang då de i högsta grad är brottsaktiva och även löper lika stor risk för att utveckla problem under resten av sina liv, avslutar Yasmina Molero Samuelson.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
2011-07-10 01:16:16 - lvQxijqr
NxcukDJFUjXzdXXHV
ThatÂ’s not just logic. ThatÂ’s really sesnbile.
 
2011-05-26 09:47:17 - VYrtflemxI
FksbySeVm
Now thatÂ’s sutble! Great to hear from you.
 
Kommentera denna artikel