Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2009-02-24
Uppdaterad: 2009-02-25

Trafik farligare för lungorna än vedeldning

I en ny doktorsavhandling har undersökts hur mycket av röken från trafik och vedeldning som fastnar i människors lungor. Skillnaderna visade sig vara avsevärda.
 
Trafik farligare för lungorna än vedeldning
Luftföroreningar orsakar ungefär 5.000 förtida dödsfall varje år bara i Sverige. Man hoppas att forskningsresultaten kan vara till hjälp för att förstå effekterna av olika utsläppskällor.
 
Jakob Löndahl vid Lunds Tekniska Högskola har arbetat på en avhandling om hur luftföroreningar fastnar i lungorna. Bland annat har mätningar gjorts för att ta reda på mängden partiklar från trafikavgaser och vedrök som kommer in i kroppen när vi andas.
 
Det visade sig att tre gånger fler av de inandade partiklar från trafiken än från vedröken stannade kvar i lungorna.
 
Experiment har dessutom utförts där mängden föroreningar som fastnar i kroppen vid ansträngning jämfördes med mängden som fastnade vid vila. Runt fyra gånger fler partiklar stannade i lungorna vid ansträngning.
 
Men det var stor skillnad mellan personerna som deltog i försöken. Vissa individer fick i sig betydligt mer än andra. Det är alltså inte bara halterna av föroreningar i luften som avgör vilka effekterna blir, utan också hur mycket som faktiskt kommer in i kroppen.
 
Ur hälsosynpunkt är det tänkbart att trafikavgaser är ett allvarligare problem än vedrök därför att mängderna människor får i sig när de andas skiljer sig åt.
För att utföra mätningarna har Löndahl och hans kolleger utvecklat en ny metod, som fått namnet RESPI.
 
Metoden har gjort det möjligt att för första gången studera hur mycket rök- och dammpartiklar som fastnar i andningsvägarna i många av de miljöer där människor normalt befinner sig. Principen är enkel – antalet partiklar i inandningsluften jämförs med antalet i utandningsluften och mellanskillnaden förmodas ha fastnat i lungorna.
 
Svårigheten är att många luftföroreningspartiklar är så små att de inte går att observera med några enkla tekniker. Tack vare de avancerade instrument som under senare år tagits fram inom atmosfärsforskningen har mätningarna blivit praktiskt genomförbara.
 
 
Källa: Lunds universitet
"Experimental Determination of the Deposition of Aerosol Particles in the Human Respiratory Tract"
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
2010-04-08 08:49:34 - Carlolof Hallström
Vedrök
Det är ju också stor skillnad på particklarnas så kallade farlighet, vedrökens particklar innehåller ju antioxidanter som bla minskar risken för cancer, enligt en rapport från Göran Petersson professor i kemisk miljövetenskap på Chalmers. Se rapporten på www.nvi.se
 
Kommentera denna artikel