Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 11/27/2009

Magmassage effektivt mot besvär med förstoppning och trög mage

Att massera magen vid förstoppning ger oftare god effekt än behandling med laxermedel, som idag rekommenderas i första hand. Det visar en ny avhandling som Kristina Lämås gjort.
 
Magmassage har visat sig vara effektivt när det gäller att minska besvär i samband med trög mage. Deltagarna i Kristina Lämås studie rapporterar mindre besvär av trög mage och magsmärtor efter åtta veckors magmassage, jämfört med en kontrollgrupp. De får också tömma tarmen oftare och livskvaliteten ökar.
 
Magmassage är en mjuk massage där både händer och mage masseras 15 minuter dagligen av en massageterapeut. Effekten märks först efter någon vecka och ökar successivt under studiens gång. Att få magmassage beskrivs påverka hela personen.
 
Från att tidigare talat om sin tröga mage på ett fientligt sätt och något som skulle bekämpas beskriver deltagarna magen efter magmassageperioden i mjukare ordalag och relationen till magen kännetecknas av samarbete istället för kamp.
 
Deltagarna upplever förbättrad tarmfunktion, ökad kroppsmedvetenhet, förändrad sinnestämning och beröringen väcker positiva minnen från tidigare i livet.
 
Besvär i samband med trög mage minskar efter magmassage, men deltagarna beskriver att om massagebehandlingen upphör försämras tarmfunktionen igen.
 
I likhet med många andra behandlingar passar inte magmassage alla. Alla är inte bekväma med att få massage. Särskilt känsligt kan det vara med massage på magen, då den är en intim del av kroppen.
 
Studien visar också att cirka 40% av deltagarna får god effekt av behandlingen. Detta kan jämföras med laxermedel som till exempel Lactulos, där 30% antas få god effekt. Därför bör val av behandling utgå från den enskildes behov och önskningar.
 
Till skillnad från laxermedel som ofta medför biverkningar i form av uppkördhet, gaser och magkramper visar Kristina Lämås studier att magmassage är en behaglig behandling. En hälsoekonomisk analys visar att magmassage är kostnadseffektivt då behandlingen gett god effekt.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel