Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 1/31/2012

Höftmåttet en nyckelfaktor för hälsorisken vid fetma

En internationell forskargrupp ledd av docent Stefan Söderberg vid Umeå universitet visar nu för första gången att risken för förtida död på grund av fetma allvarligt underskattas om inte individens höftomfång tas med i beräkningen.
 
Höftmåttet en nyckelfaktor för hälsorisken vid fetma
Studien bygger på ett samarbete mellan forskare i Australien, Sverige, Mauritius, Finland, Storbritannien och Danmark.
 
Resultaten ger underlag för uppfattningen att fettväven i höfterna har helt andra metaboliska egenskaper än fettet kring midjan och att höftfettet faktiskt har en skyddande effekt mot ämnesomsättningsrubbningar som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.
 
Ett högre höftmått – mätt med måttband kring baken – avspeglar också mer muskelmassa i kroppen.
 
Genom att studera förhållandet mellan midje- och höftmått hos 8 000 personer i östaten Mauritius under 20 år är forskarna först i världen med att koppla fetma till dödlighet i en sydasiatisk befolkning.
 
- Resultaten innebär att en person med breda höfter och smal midja finns i lägre änden av riskskalan medan den som har smala höfter och högt midjemått löper högst risk för hälsan. Genom att ta med den skyddande effekten av höftfettet i beräkningen har vi kunna isolera bukfetma, mätt i midjemått, som en avgörande hälsorisk. Det ser ut som om denna form av fetma är farligare än vi tidigare har trott, särskilt i den sydasiatiska befolkningen, säger Stefan Söderberg, docent i kardiologi vid Umeå universitet och huvudförfattare till studien.
 
Ett högt midjemått har lanserats som en bättre indikator på farlig fetma än högt kroppsmasseindex (BMI), men de här resultaten ger belägg för att midjans omfång bara är halva sanningen.
 
Höftomfånget bör också tas med i beräkningen och både midjemått och höftmått är enligt den här studien viktiga faktorer för att bedöma hälsorisken vid fetma.
 
 
Fakta:
Midja/höftkvot
För att få fram din ökade risk för sjukdomar på grund av din övervikt kan du mäta din midja-höftkvot. Det är ett mått för förhållandet mellan midjans och höfternas omkrets.
 
Mät först runt midjans smalaste del.
Mät sedan runt höfterna där de är som bredast.
Dividera midjemåttet med höftmåttet så får du fram en siffra som bör vara lägre än 1 för män och lägre än 0.85 för en kvinna.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel