Skribent: Annethe Åhrberg
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2/18/2005

Kirurgisk fetmabehandling effektivast vid allvarlig övervikt

En svensk studie, Swedish Obese Subjects (SOS), visar att kirurgisk behandling av patienter med allvarlig fetma leder till långsiktig viktnedgång, ökad livskvalitet och en förbättring av ett antal riskfaktorer.
 
Jämfört med en kontrollgrupp som behandlats med konventionella metoder visade sig kirurgi vara en effektivare metod, förutom för en riskfaktor, förhöjd kolesterolhalt i blodet, där resultaten inte skiljde sig åt mellan de båda grupperna. Studien, som letts av professor Lars Sjöström vid Sahlgrenska akademin, presenteras i den amerikanska tidskriften The New England Journal of Medicine.
Att viktminskning på kort sikt också ger en minskning av risken för komplikationer kopplade till ämnesomsättningen och hjärtkärlfunktionen har varit känt tidigare. Däremot har de långsiktiga effekterna varit osäkra.
 
I den aktuella studien har forskarna följt två olika grupper av försökspersoner. Den ena gruppen bestående av 2 010 personer hade genomgått kirurgisk behandling, medan den andra gruppen, 2 037 personer med allvarlig fetma, hade behandlats med konventionella metoder. Försöksdeltagarna kontrollerades bland annat efter två och tio år. Efter två år hade vikten ökat med 0,1 procent hos kontrollgruppen, medan vikten minskat med 23,4 procent hos dem som genomgått kirurgisk behandling.
 
Efter tio år hade vikten ökat med 1,6 procent från ursprungsvikten hos kontrollgruppen. Hos kirurgigruppen var viktnedgången 16,1 procent. Energiintaget var lägre och andelen fysiskt aktiva större i gruppen som behandlats kirurgiskt under hela observationsperioden. Såväl efter två som tio år var utfallet bättre i kirurggruppen beträffande flera riskfaktorer såsom diabetes och högt blodtryck.
 
Källa: Göteborgs universitet
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
12/9/2007 1:18:23 PM - Jennie
Gastric Bypass
Vad kostar en sådan operation här i sverige, i typ Göteborg?
 
10/23/2006 8:41:22 PM - Eva
Gastric Bypass
Jag har just genomgått en Gastric Bypass och jag är rätt säker på att jag har gjort ett livsviktigt val och jag kommer må bättre, bli glad(are) och kunna ta mig ut i det sociala (arbets)livet igen.
 
Kommentera denna artikel