Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/24/2012

Dubbelt så stor risk att bli tjock om du inte har syskon

Barn som växer upp utan syskon har mer än 50 procent högre risk att ha övervikt eller fetma än barn med syskon. Det visar en studie på 12 700 barn i åtta europeiska länder, däribland Sverige, som publicerats i Nature Nutrition and Diabetes.
 
Dubbelt så stor risk att bli tjock om du inte har syskon
Den aktuella studien har utförts inom ramen för det europeiska forskningsprojektet IDEFICS, där forskare från olika delar av Europa studerar livsstil, diet och fetma samt dess hälsoeffekter på barn mellan 2 och 10 år.
 
Studien visar att ensambarn har mer än 50 procents större risk för fetma jämfört med jämnåriga som har syskon. Resultaten har kontrollerats för andra påverkande faktorer som till exempel föräldrarnas vikt, kön och barnets födelsevikt.
 
I studien kopplades barnens uppmätta BMI till ett frågeformulär där föräldrarna fick svara på frågor om bland annat barnens matvanor, tevetittande och lek utomhus.
 
–Vår studie visar att ensambarn oftare lever i hushåll med lägre utbildningsnivå, mer sällan leker utomhus och oftare har teve i sovrummet. Men även när vi tar med dessa faktorer står sambandet mellan syskon och fetma starkt. Det tycks alltså vara en riskfaktor i sig att vara ensambarn, säger Monica Hunsberger, forskare vid Sahlgrenska akademin som medverkat i studien.
 
–Att ensambarn oftare drabbas av fetma kan bero på skillnader i den individuella familjemiljön och i familjestrukturen, men det har vi inte studerat den här gången. För att verkligen förstå sambandet krävs vidare studier, säger Lauren Lissner, forskare vid Sahlgrenska akademin.
 
Över 22 miljoner barn i Europa beräknas vara överviktiga. Studien visar att fetma bland barn generellt sett är tre gånger vanligare i sydliga länder som Italien, Spanien och Cypern än i Sverige och andra nordliga länder
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel