Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 6/26/2013

Övervikt orsakar hjärtsvikt

En internationell forskargrupp ledd av svenska forskare har använt en ny metod för att undersöka om fetma och övervikt kan orsaka hjärt- och kärlsjukdom, som till exempel hjärtsvikt.
 
Övervikt orsakar hjärtsvikt
Totalt deltog cirka 200.000 personer i forskarnas studie om ett orsakssamband mellan övervikt och sjukdomar relaterade till hjärt-kärlsjukdomar och metabolism.
 
Målet var att fastställa om fetma som sådan är den verkliga orsaken till dessa sjukdomar eller om fetma är en markör för något annat i individens livsstil som orsakar sjukdomen.
 
- Vi visste redan att fetma och hjärt-kärlsjukdom ofta förekommer tillsammans. Däremot har det varit svårt att avgöra om ett ökat BMI som sådant är farligt. I denna studie fann vi att individer med genvarianter som leder till ökad body-mass index (BMI) hade också en ökad risk för hjärtsvikt och diabetes. Risken att utveckla diabetes var större än man tidigare trott, säger Tove Fall, forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper och Science for Life Laboratory, Uppsala.
 
Forskarna har studerat om en genvariant i FTO-genen, som reglerar aptiten och därmed ökar individens BMI, är kopplad till en serie av kardiovaskulära sjukdomar och metabolism.
 
Riskvarianten är vanlig i befolkningen, och varje kopia av riskvarianten ökar BMI med i genomsnitt 0,3-0,4 enheter. Eftersom en individs arvsmassa inte påverkas av livsstil och sociala faktorer, utan är etablerad vid befruktningen, när embryot slumpmässigt erhåller hälften av varje förälders arvsmassa, så kallad Mendels randomisering.
 
Genom denna studie kan forskarna bekräfta att ett högre BMI bidrar till utvecklingen av hjärtsvikt. De kunde också konstatera att övervikt orsakar förhöjda leverenzymvärden och att en ökning med en enhet på BMI gav en ökad risk för att utveckla hjärtsvikt med i snitt 20 procent.
 
Andra sjukdomsrisker som kunde konstateras var att fetma leder till högre insulinvärden, högre blodtryck, sämre kolesterolvärden, mer inflammationsmarkörer och ökad risk för diabetes.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel