Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 5/6/2005

Var fjärde tioåring överviktig

Övervikt är ett ökande hälsoproblem. Förekomsten av övervikt hos barn har fördubblats under de senaste femton åren. En undersökning visar att nästan var fjärde tioåring är överviktig.
 
Konsekvensen för dessa barn blir att de är tröttare i skolan, har huvudvärk oftare än andra barn och att de känner sig mer utsatta för hån och mobbning.
Undersökningen genomfördes vid tre grundskolor i en medelstor svensk kommun och skedde med föräldrarnas samtycke. I samarbete med kommunens skolsköterskor gjordes mätningar av barnens BMI. Siffrorna jämfördes sedan med de befintliga livsstilsformulär som används som grund för hälsosamtal i årskurs 4. Resultaten är alarmerande.
 
Var femte barn i årskurs 4 idrottar sällan på fritiden. Ungefär lika många barn äter inte frukost varje dag och mer än var fjärde elev undviker lunchen i skolan. Av barnen i årskurs 4 är 24 procent överviktiga och 6 procent lider av fetma. Resultaten visar att det är just de överviktiga och feta barnen som väljer att inte äta skollunchen.
 
Redan vid tio års ålder kan tecken på arterioskleros och andra tecken på hjärt- och krälsjukdomar ses hos kraftigt överviktiga barn. Det är därför viktigt att ge extra stöd till barn som är överviktiga och att fortsätta arbetet med att hitta metoder för att förhindra övervikt hos barn.
 
Källa: Vårdförbundet
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel