Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 9/15/2017

Fem procent viktminskning ger hälsofördelar

Överviktiga har mycket att vinna på att gå ner fem procent av sin vikt. Det visar forskning.
 
Fem procent viktminskning ger hälsofördelar
Forskarna visar att en relativt liten viktminskning ger sänkt risk för sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt förbättrad metabolisk funktion i muskler, fett och lever.
 
- Våra resultat visar att du får störst effekt med 5 procent viktminskning. De nuvarande riktlinjerna för behandling av fetma rekommenderar 5-10 procent viktminskning, men att förlora fem procent av din kroppsvikt är mycket lättare än att förlora 10 procent. Så det kan vara meningsfullt för patienter att sikta på det enklare målet, säger forskaren Samuel Klein, MD, chef för Washington University Center for Human Nutrition.
 
I studien ingick 40 slumpmässigt utvalda överviktiga personer utan diabetes. Man tittade på hela kroppen, organsystem och cellulära svar före och efter viktminskning.
 
Av de 19 personer som gick ner fem procent av sin kroppsvikt förbättrade de sin funktion på insulinutsöndrande betaceller samtidigt som insulinkänslighet i fettvävnad, lever och skelettmuskelvävnaden förbättrades. De minskade både sitt totala kroppsfett och fettansamlingen i levern.
 
Nio av deltagarna fortsatte att gå ner i vikt och uppnådde så småningom 15 procent viktminskning. De upplevde ytterligare förbättringar i betacellfunktionen och insulinkänsligheten i muskelvävnaden. Däremot såg man ingen förbättring av insulinkänsligheten i lever eller fettvävnad av att de tappade mer vikt.
 
- Fortsatt viktminskning är bra, men alla organ i kroppen reagerar inte på samma sätt. Muskelvävnad reagerar mycket mer på fortsatt viktminskning, medan lever och fettvävnad har uppnått maximal nytta vid fem procent viktminskning, säger Klein.
 
Inflammationsmarkörer är vanligtvis förhöjda hos personer med fetma, men de förändrades inte särskilt mycket när försökspersonerna förlorade vikt.
 
En vanlig hypotes är att ökad inflammation i fettvävnaden bidrar till metaboliska problem som insulinresistens, men denna studie visar att en förbättring av metaboliska funktioner är möjlig även om markörer för inflammation är oförändrade.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel