Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 6/3/2008
Uppdaterad: 6/11/2008

Antibiotika i tid kan förebygga magsäckscancer

Många fall av magsäckscancer skulle kunna förebyggas om man bara hittade och behandlade patienterna före 50 års ålder. Den slutsatsen drar mag-tarmspecialisten Tom Storskrubb i sin doktorsavhandling vid Karolinska Institutet.
 
Tom Storskrubb har studerat förekomsten av magsårsbakterien Helicobacter pylori samt förekomsten av ärrbildning och cellförändringar i magsäcksslemhinnan hos försökspersonerna.
 
Undersökningarna har skett genom en magkikarundersökning - gastroskopi - en undersökningsmetod där läkaren för ner ett långt böjligt rör via munnen ner i magsäcken för att undersöka den inifrån och samtidigt ta vävnadsprover.
 
Avhandlingen bygger på den största populationsstudien med gastroskopi någonsin, med 1000 slumpmässigt utvalda friska personer i Kalix och Haparanda.
 
Hos de 1000 undersökta personerna hittades en pågående Helicobacter pylori-infektion hos ungefär en tredjedel. Ytterligare 10 procent av de undersökta visade tecken på att de tidigare haft en infektion. Med hjälp av vävnadsproverna tittade Tom Storskrubb även efter förstadier till magsäckscancer och fann dem hos ungefär 15 procent av dem som var eller hade varit infekterade med Helicobacter pylori.
 
Ärrbildningar och cellförändringar i magsäcken orsakade av magsårsbakterien Helicobacter pylori är den enskilt vanligaste orsaken till magsäckscancer och kan förklara upp till 90 procent av cancerfallen.
 
Genom att undersöka magsäcksslemhinnan hos försökspersonerna har Tom Storskrubb visat att det före 50 års ålder inte blir några cellförändringar även om patienten är infekterad av magsårsbakterien. Därmed borde det också vara möjligt att förhindra uppkomsten av cancer senare i livet om man avlägsnar bakterien i tid.
 
I en annan delstudie visar Tom Storskrubb att ett enkelt laboratorieprov kan fungera lika bra som gastroskopi för att hitta de patienter som har eller har haft en Helicobacter pylori-infektion.
 
- När det gäller unga patienter med magkatarr bör man vara sparsam med gastroskopi. Hos de under femtio år finns inget att hitta i magen, så de skopitiderna kan vi använda till annat, säger Tom Storskrubb.
 
Han vill att läkarkollegorna lär sig tolka blodprovssvaren korrekt istället och att patienter behandlas med antibiotika om provsvaren visar att det behövs, hellre än att rutinmässigt skicka dem på gastroskopi.
 
Det skulle visserligen leda till en något ökad användning av antibiotika, men i en annan delstudie visar Tom Storskrubb att i just det här fallet skulle fördelarna överväga riskerna.
 
De laboratorieprover som använts i studierna består av ett urval av prover som tillsammans kan påvisa förekomst av bakterien Helicobacter pylori (pågående infektion), antikroppar mot bakterien (pågående eller tidigare infektion), samt graden av eventuell ärrbildning i magsäcksslemhinnan.
 
Källa: Karolinska institutet
 
Fakta:
Magsårsbakterien Helicobacter pylori upptäcktes 1982 av australiensarna Robin Warren och Barry Marshall. Upptäckten har revolutionerat behandlingen av magsår liksom förståelsen för uppkomsten av magsäckscancer och belönades 2005 med Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
 
En stor andel av världens befolkning är infekterad av Helicobacter pylori, men bara en mindre andel drabbas av magsår. I västvärlden har antalet infekterade minskat i takt med att levnadsförhållandena blivit bättre, medan befolkningen i fattigare och mer tätbefolkade delar av världen visar en fortsatt hög smittofrekvens.
 
Varje år upptäcks ungefär 1000 fall av magsäckscancer i Sverige. Av dessa orsakas minst 700 av en tidigare infektion av Helicobacter pylori.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
7/9/2011 3:22:32 PM - vaEviRuwzqHHQ
SuihnaEcKUupszwKT
Thanks alot - your answer solevd all my problems after several days struggling
 
7/7/2011 5:26:33 PM - lOWkdNucvOfiFF
UYPqSPvx
Well mcaadaima nuts, how about that.
 
5/14/2009 9:16:01 AM - Helena
magsäckscancer
Läste just denna artikel. Men blev lite snopen att man ska strunta i göra gastroskopi på unga med magkatarr. Risken är väl lika stor hos dom att få cancer, själv drabbades jag 2007 och jag är inte i närheten av 50. Om dom då skulle struntat i gastroskopi så skulle jag inte levt idag. Jag anser att man ska gå efter symptom oavsett ålder. Då kan man upptäcka och förhindra en spridning.
 
Kommentera denna artikel