Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2/11/2017

Ätfärdig sallad kan vara en riskprodukt

Nästan var tionde matsallad kan innehålla smittämnen som kan orsaka sjukdom visar en studie vid SLU.
 
Ätfärdig sallad kan vara en riskprodukt
Utbudet av färdiga bladgrönsaker som skurits och sköljts och är färdiga att äta har blivit mer och mer populära. Även ätfärdiga matsallader, där bladgrönsaker blandats med andra ingredienser som pasta och kyckling, finns numera i de flesta livsmedelsbutiker.
 
Parallellt med denna utveckling har livsmedelsburen smitta som kopplats till bladgrönsaker ökat i omfattning. Smittämnen, exempelvis bakterier, kan råka komma in under flera av stegen i produktionen av ätfärdig sallad.
 
En väg är vid bevattningen under odlingen av bladgrönsaker, en annan är den manuella hanteringen av salladsingredienserna under tillredningen.
 
Ätfärdiga sallader upphettas inte och därför finns det ingen process i produktionskedjan som kan ta bort smittämnen som eventuellt hamnat i produkten.
 
– I nästan var tionde ätfärdig sallad fanns indikationer på förekomst av bakterier som kan orsaka livsmedelsburen sjukdom hos människa. Vi påvisade gener som kan härröra från smittämnen, men i de flesta fall inte levande bakterier, säger Karin Söderqvist vid SLU.
 
I två av 141 undersökta sallader hittades dock bakterien Listeria monocytogenes som kan leda till listerios, en sällsynt men allvarlig sjukdom som kan drabba personer med nedsatt immunförsvar, gravida eller äldre.
 
För att undersöka smittämnens förmåga att förökas i ätfärdig sallad under kylförvaring gjordes en tillväxtstudie vid olika temperaturer.
 
De tre smittämnen som undersöktes, Listeria monocytogenes, sjukdomsframkallande Yersinia enterocolitica och Escherichia coli O157:H7 som kan orsaka EHEC-smitta, visade sig nå mycket höga halter i matsallad som förvarats vid en felaktig temperatur (15 grader C) under hållbarhetstiden.
 
För någon som ätit en matsallad som förvarats vid 15 grader C bedömdes risken att insjukna i listerios öka hundratusenfalt jämfört med om matsalladen konsumerats direkt efter tillblandning.
 
– För att förhindra att smittsamma bakterier kan växa till och leda till sjukdom, bör både handlare och konsumenter informeras om vikten av korrekt kylförvaring av matsallader, säger Karin Söderqvist.
 
I matsallad som förvarats vid rekommenderad temperatur (8 grader C) under hållbarhetstiden, kunde Listeria monocytogenes ändå tillväxa till halter över den accepterade gränsen för ätfärdiga produkter, vilket indikerar att gällande rekommenderade temperatur bör sänkas.
 
– Matsallad är med andra ord en riskprodukt, säger Karin Söderqvist. Välfungerande hygienrutiner från jord till bord samt lämplig förvaringstemperatur och hållbarhetstid är av största vikt för att minska risken för livsmedelsburen sjukdom orsakad av matsallad.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel