Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 12/16/2016
Uppdaterad: 12/26/2016

Taktil massage minskar stress

När vi får mänsklig beröring aktiveras ett specifikt område i hjärnan som kan minska stress och ångest.
 
Taktil massage minskar stress
Taktil massage, även kallad beröringsmassage, används ibland inom vården som komplement för att minska stress, oro och ångest.
 
Taktik massage är en form av långsam, mjuk massage av huden medan traditionell massage omfattar de underliggande musklerna.
 
Patienter som fått taktik massage berättar att de känner sig lugnare och mår bättre. Dessutom har blodtrycket samt hjärt- och andningsfrekvenserna sjunkit i samband med beröringsmassage, vilket tyder på positiva effekter på både känsloupplevelsen och kroppens stressreaktioner.
 
Tidigare forskning inom området har inte kunnat förklara hur dessa effekter uppstår. Syftet med avhandlingen var därför att närmare utvärdera effekterna av beröringsmassage.
 
Resultaten tyder på att mänsklig beröring i form av massage aktiverar ett specifikt hjärnområde som är kopplat till glädje och välbehag, ett fynd som också stämmer med att beröringsmassage upplevs som belönande och behaglig.
 
Det aktuella hjärnområdet är involverat i regleringen av känslor, har ett stort antal morfinreceptorer och aktiveras vid kroppens egen frisättning av endorfin.
 
I den aktuella avhandlingen utvärderades beröringsmassage på patienter som genomgått en stor operation. Man fann att de minskade ångestnivåerna av beröringsmassage. Hos friska individer som fick beröringsmassage minskade aktiviteten i stressystemet.
 
Slutsatsen blev att beröringsmassage verkar vara ett bra komplement till sedvanlig behandling i syfte att minska stress och ångest hos patienter.
 
 
Källa: Umeå Universitet
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel