Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 12/12/2010

Det finns ett starkt samband mellan tandlossning och livslängd

Att munnen är en del av kroppen kommer det ständiga påminnelser om. En undersökning i Gävle som omfattade 7 700 kvinnor och män visar att personer som förlorat många tänder genom tandlossning löper flera gånger högre risk att dö i förtid än personer som har kvar de flesta av sina tänder.
 
Det finns ett starkt samband mellan tandlossning och livslängd
Ju färre kvarvarande tänder, desto högre är dödligheten. Det visar resultatet av den hittills största undersökning som gjorts kring antalet tänders betydelse för dödligheten.

 
Undersökningen har letts av övertandläkare Anders Holmlund vid avdelningen för parodontologi, Länssjukhuset i Gävle. Han menar att tandvården bör överväga att remittera tandvårdspatienter som förlorat många tänder i tandlossningssjukdomen till en hjärt-kärl undersökning.
 
– Våra resultat ger ytterligare stöd sambandet mellan dålig munhälsa och hjärt-kärlsjuklighet. Mycket forskning återstår dock för att närmare klarlägga hur detta samband ser ut, säger Anders Holmlund till Uppsala Nya tidning.
 
Ju färre egna tänder, desto större risk
Studien omfattar närmare 7 700 vuxna kvinnor och män som följts upp under i genomsnitt 12 år efter det att de genomgått en noggrann tandundersökning.
 
Under uppföljningstiden dog 629 av dem, varav närmare hälften i någon hjärt-kärlsjukdom.
Som väntat var dödligheten högre för äldre än för yngre, för rökare än för icke-rökare och för män än för kvinnor.
 
– Bland personer som hade färre än 10 egna tänder var dödligheten i hjärtinfarkt mer än sju gånger så hög som bland dem som hade kvar 26 eller fler egna tänder.
Från medelåldern och framåt är den vanligaste orsaken till förlust av tänder en infektion och inflammation som bryter ner stödjevävnaden kring tänderna.
 
Calle Hagman, tandläkare på Tandvårdshuset i Brämhult, menar att det inte bara är livslängden som påverkas, även livskvaliteten sänks när man förlorar många tänder.
 
Fakta:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
12/24/2011 11:32:31 AM - 1
1
1
 
12/24/2011 11:32:31 AM - 1
1
1
 
12/24/2011 11:32:30 AM - 1
-1'
1
 
12/24/2011 11:32:29 AM - -1'
1
1
 
12/24/2011 11:32:28 AM - 1
1
-1'
 
12/12/2011 4:24:03 AM - 1
1
1
 
12/12/2011 4:24:02 AM - 1
-1'
1
 
12/12/2011 4:24:02 AM - 1
1
1
 
12/12/2011 4:24:01 AM - 1
1
-1'
 
12/12/2011 4:24:01 AM - -1'
1
1
 
10/11/2011 2:07:46 PM - kKimiboy
ftta
hej
 
Kommentera denna artikel