Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2/26/2016

Snarkande barn kan få svårt med inlärning

Barn som snarkar är inte ovanligt. Men om snarkningen är ihållande och orsakar andningsuppehåll i sömnen kan det leda till besvär med koncentration och inlärning.
 
Snarkande barn kan få svårt med inlärning
Det visar en svensk studie som undersökt förekomsten av snarkning och andnings uppehåll hos 1300 barn i åldrarna 0-11 år.
 
– Studien visar att barn som har ihållande snarkning ofta har en nedsatt livskvalitet. Det gäller i synnerhet barn som får andningsuppehåll, säger Gunnhildur Gudnadottir, forskare vid Sahlgrenska akademin.
 
Enligt studien var det cirka 5 procent av de undersökta barnen som snarkade flera gånger i veckan. Trots uttalad snarkning hade bara en tredjedel av de snarkande barnen sökt sjukvård för sina besvär.
 
– Det tyder på att kunskapen om hur återkommande nattliga andningsstörningar påverkar barns hälsa är låg, och att det är en sak som bör utredas. Ett självklart resultat av studien är att vi måste fundera på hur föräldrar informeras om tillståndet och hur de kan söka hjälp, säger Gunnhildur Gudnadottir.
 
När snarkningen drabbar sömnkvalitén så kan det i sin tur leda till besvär med dagtrötthet, koncentrations- och inlärningsproblem, sängvätning och försenad tillväxt.
 
I vissa fall kan snarkning bero på att halsmandlar eller körtlar bakom näsan är förstorade. I dessa fall kan snarkningen i många fall botas eller lindras med en operation.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel