Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/26/2009

Rätt bär ger nyttigaste juicen

Råvaran är mycket viktig när man framställer hälsoprodukter av havtorn och nypon. Staffan Andersson har i sitt doktorsarbete vid SLU undersökt hur halten av olika bioaktiva ämnen i havtornsbär och nypon varierar med sort, mognadsgrad och lagringsförhållanden.
 
Rätt bär ger nyttigaste juicen
Havtornsbär och nypon innehåller mycket höga halter av bland annat vitamin C, vitamin E (tokokromanoler) och provitamin A (vissa karotenoider).
 
Hortonom Staffan Andersson har i sitt doktorsarbete vid SLU i Alnarp och Balsgård följt halterna av olika karotenoider (zeaxantin, lutein, lykopen, β-karoten med flera) och tokokromanoler (α-tokoferol, α-tokotrienol med flera) under mognaden hos olika havtornssorter och rosarter.
 
– Halten av olika karotenoider och tokokromanoler kan ökas flerfaldigt om man väljer rätt växtmaterial och skördar vid rätt tidpunkt, säger Staffan Andersson.
 
De undersökta havtornssorterna och rosarterna visade stora skillnader för merparten av de undersökta ämnena. Halterna av karotenoider ökade generellt under mognaden, medan tokokromanolerna uppvisade mer oregelbundna och minskande trender.
 
Halten av klorofyll i bären minskar vartefter färgen skiftar från grönt till gult eller rött. Klorofyllhalten skulle därför kunna användas som markör för skördetidpunkten. Likaså är ökningen av halten karotenoider möjlig att nyttja för att uppskatta mognadsgraden. Mätningarna kan göras med olika instrument i fält eller på laboratorium.
 
– Det är viktigt för växtförädlarna att känna till att olika sorter innehåller olika mycket bioaktiva ämnen, säger Staffan Andersson. Även när livsmedelsindustrin utvecklar nya livsmedels- och hälsoprodukter är mina resultat till nytta.
 
Staffan Andersson såg att ingredienserna och råmaterialet i juicer av havtorn och nypon påverkade halterna av tokoferoler och karotenoider. Om man t.ex. tillsätter α-tokoferolrik olja bevaras karotenoiderna bättre.
 
Det är vidare viktigt att lagringstemperaturen hålls låg – karotenoiderna bevaras bättre vid 4 grader C än vid 20 grader.
 
En del av de undersökta ämnena är essentiella för människan, och påvisat hälsofrämjande. Både havtornsbär och nypon har i tidigare studier vid SLU i Alnarp visat sig hämma humancancerceller i relativt hög grad.
 
 
 
Källa Sveriges Lantbruksuniversitet
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel