Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/29/2014
Uppdaterad: 10/30/2014

Skippa mjölken och lev längre

En ny svensk studie visar att mjölk inte ger några fördelar för vuxna när det gäller benvävnad. Inte heller när det gäller antal levnadsår, tvärtom så fann man ett samband mellan färre levnadsår och mjölkintag.
 
Skippa mjölken och lev längre
Totalt deltog 110 000 svenskar i studien. På 1980- och 1990-talet fyllde de i hälsoenkäter som forskarna gått igenom. Man ville undersöka om det fanns en koppling mellan dödlighet och benbrott och mjölkkonsumtion.
 
– Varken för kvinnor eller för män ger alltså våra resultat något som helst stöd för den utbredda uppfattningen att mjölk, tack vare sitt höga innehåll av D-vitamin och kalcium, stärker skelettet och skyddar mot frakturer, säger Karl Michaëlsson till unt.se.
 
Kvinnorna följdes upp under 20 år och resultaten visar att det var betydligt vanligare med frakturer hos de som drack mycket mjölk, alltså tre glas eller mer varje dag, jämfört med de som drack högst ett glas mjölk.
 
Männen följdes upp under elva år och hos dem såg man ingen skillnad när det gäller frakturer bland de som dricker mycket mjölk och inte.
 
Forskarna kunde konstatera att hjärt- och kärlsjukdomar var den vanligaste dödsorsaken för både kvinnor och män. De kvinnor som drack minst tre glas mjölk per dag hade en nära fördubblad dödlighet om man jämför med de som drack högst ett glas.
 
Forskarna tror att det är mjölksockret som påverkar oss negativt.
 
– Våra resultat ifrågasätter starkt att det är bra för hälsan att dricka mycket mjölk i vuxen ålder. Det behövs dock fler studier som ger liknande resultat innan de kan ligga till grund för nya kostrekommendationer, säger Karl Michaëlsson, professor vid Uppsala kliniska forskningscentrum.
 
När det gäller hög konsumtion av ost och yoghurt så fann forskarna ingen koppling till benfrakturer eller förhöjd dödlighet, snarare tvärtom.
 
En förklaring enligt forskarna skulle kunna vara att mjölk, till skillnad från ost och yoghurt, innehåller höga halter laktos som kan brytas ner till galaktos. I djurförsök har man sett en koppling mellan galaktos och för tidigt åldrande och död.
 
 
Källa, sveriges radio, Uppsala Nya Tidning
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel