Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 7/11/2015

Ingrediens i avokado kan bli läkemedel mot leukemi

Ny forskning visar att molekyler från avokado kan användas vid behandling av leukemi.
 
Ingrediens i avokado kan bli läkemedel mot leukemi
Forskare har upptäckt att en lipid i avokado kan bekämpa akut myeloisk leukemi, AML.
 
Man fann att lipiden angriper roten till sjukdomen - leukemistamceller. Idag finns endast ett fåtal läkemedel tillgängliga för patienter som inriktar sig på leukemistamceller.
 
AML är en förödande sjukdom. 90 procent av de personer som är över 65 år och drabbas dör i sjukdomen. Forskarna hoppas att ett läkemedel med avokado-ingrediensen en dag kan öka livslängden och livskvaliteten för AML-patienter.
 
- Stamceller är det som driver sjukdomen. Stamceller är till stor del ansvarig för att sjukdomen utvecklas och det är anledningen till att så många patienter med leukemi får återfall. Vi har utfört många tester för att avgöra hur detta nya läkemedel fungerar på molekylär nivå och har bekräftat att den går på stamceller selektivt och lämnar friska celler oskadda, säger professor Spagnuolo vid Waterloo School of Pharmacy.
 
Spagnuolo har lämnat in en patentansökan för att kunna använda föreningen, avocatin B, för att behandla AML. Man ska nu fortsätta med kliniska prövningar och hoppas inom några år kunna ha ett läkemedel godkänt för användning. Redan nu finns dock en grund för att kunna testa medlet på en grupp personer som diagnosticerats med AML.
 
 
Fakta:
 
AML, Akut myeloisk leukemi
AML är en av de vanligaste huvudformerna av leukemi hos vuxna. Andra namn för sjukdomen är akut myeloblast eller myeloid leukemi
Diagnosen baseras på fyndet av onormala celler i blodet och benmärgen med en samtidig minskning av antalet normala röda och vita blodkroppar samt blodplättar. Det är viktigt behandling inleds tämligen omedelbart efter det att diagnosen fastställts.
I Sverige drabbas årligen knappt 300 personer av AML och risken att drabbas ökar hos individer över 40 år med stigande ålder. Män insjuknar något oftare än kvinnor. I likhet med andra leukemiformer är orsakerna till AML i flertalet fall okända. Personer som exponerats för överdoser av radioaktiv strålning, till exempel de överlevande efter atombomberna vid Hiroshima och Nagasaki i Japan 1945, och personer som genomgått strålbehandling för olika sjukdomar, löper större risk att drabbas av leukemi. På samma sätt kan påverkan av bensen (en kemisk förening som tidigare användes inom läderindustrin och som förekommer som tillsats i bensin) disponera för uppkomst och utveckling av AML. Patienter som behandlats med vissa läkemedel mot cancer kan drabbas av en så kallad sekundär leukemi som beror på dessa medels påverkan på celler under bildning och utveckling i benmärgen. Möjligen kan det finnas en liten överrisk att sjukna i AML efter massiv exposition för organiska lösningsmedel. Det finns idag inga övertygande belägg för att ytterligare kemiska ämnen kan framkalla AML. Även om det finns virus som kan orsaka leukemi hos olika djurarter och vissa speciella leukemiformer hos människa finns det ej heller säkra bevis för att virus eller något annat smittämne orsakar AML hos människor. Ärftliga faktorer kan ha betydelse och syskon och barn till AML patienter löper en liten ökad risk att insjukna i sjukdomen.
 
Källa: Blodcancerförbundet
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel