Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 8/8/2007

Barnmat och ekologiska produkter fria från bekämpningsmedel

I Livsmedelsverkets rutinkontroll hittades inga rester av bekämpningsmedel i barnmat och ekologiskt odlad frukt och grönsaker. Av den konventionellt odlade frukten och grönsakerna från EU innehöll endast ett fåtal prover halter av bekämpningsmedelsrester över gränsvärdena.
 
Under perioden januari-april 2007 har 517 prov av vegetabiliska livsmedel undersökts i Livsmedelsverkets rutinmässiga stickprovskontroll. Sammanlagt tas 1 500 prover årligen i kontrollen och rester av 300 olika bekämpningsmedel analyseras. Stickprovskontrollen är riskbaserad och omfattar därför främst produkter som konsumeras i större mängder, men riktas också mot varor som tidigare har överskridit gränsvärdena.
 
Resultatet av kontrollen visar att barnmat och ekologiskt odlade produkter inte innehöll några rester av bekämpningsmedel. 8,6 procent av proven av färsk eller fryst frukt och grönsaker innehöll halter över gränsvärdena. Av de frukt- och grönsaksprover som producerats inom EU innehöll endast 2 procent halter över gränsvärdena, medan motsvarande siffra för frukt- och grönsaksprov från övriga länder var 12 procent.
 
Om ett stickprov innehåller halt över gränsvärdet kan Livsmedelsverket besluta om villkor för saluhållande av varan från leverantören. Vid den uppföljande provtagningen, ofta benämnd riktad provtagning, kvarhålls partiet i avvaktan på resultatet av undersökningen. Enbart partier som uppfyller bestämmelserna får därefter saluhållas.
 
Sammanlagt utfärdades 16 villkor för saluhållande och samtliga avsåg frukt eller grönsaker. Den riktade kontrollen omfattade 22 prov av frukt och grönsaker. Av dessa innehöll fyra prov av passionsfrukter halter över gränsvärdet. Sammanlagt stoppades 2,1 ton.
 
Källa: Livsmedelsverket
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel