Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 5/30/2008

Blåbär kan hämma Parkinsons sjukdom

En kopp blåbär om dagen kan förbättra överlevnaden för transplanterade dopaminceller vid Parkinsons sjukdom. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.
 
Blåbär kan hämma Parkinsons sjukdom
Parkinsons sjukdom gör att vissa nerver i hjärnan som producerar signalsubstansen dopamin bryts ner. I takt med att vi lever längre finns risk att sjukdomen kommer drabba fler i framtiden.
 
Idag har cirka 20 000 personer i Sverige Parkinsons sjukdom. Sjukdomen kan inte botas men symtomen kan behandlas med läkemedel. Den vanligaste medicineringen är L-dopa som i hjärnan omvandlas till dopamin, men tyvärr förlorar medicinen effekt efter ett tag och mängden måste ökas. Dessutom uppkommer biverkningar, såsom ofrivilliga rörelser.
 
Elisabet Berglöf har studerat effekten av blåbär i maten, och funnit att de celler som producerar signalsubstansen dopamin och som senare bryts ner vid Parkinsons sjukdom överlever bättre efter kosttillskott av blåbär.
 
Blåbär innehåller antioxidanter som kan fungera skyddande för nervcellerna, och resultaten öppnar nya möjligheter för behandling av neurodegenerativa sjukdomar.
 
- Äter man blåbär överlever fler celler. Det förbättrar symtomen och kan minska sjukdomsskadan. Sjukdomsförloppet kan fördröjas. Äter man blåbär kanske en person får Parkinsons vid 70 års ålder istället för vid 65 om han inte åt blåbär, säger Elisabeth Berglöf till Dalarnas tidning.
 
Andra behandlingsmetoder för Parkinsons sjukdom har utvärderats, till exempel att ersätta de förlorade dopamincellerna med nya celler. Denna transplantationsbehandling har länge betraktats som lovande, men tyvärr är det relativt få transplanterade celler som överlever.
 
Blåbär minskar inflammation
Elisabet Berglöf har studerat hur noradrenalinceller och dopaminceller samverkar under utvecklingen, samt effekten av antioxidantberikad mat för dessa celler. Två procent blåbär tillsattes i maten, vilket motsvarar en kopp blåbär om dagen för en människa.
 
Fynden visar att närvaro av de celler som producerar signalsubstansen noradrenalin ökar överlevnaden av de dopamin-producerande cellerna, framförallt de dopaminceller som senare bryts ner vid Parkinsons sjukdom.
 
Dessutom erhölls en minskning av de celler som är involverade vid inflammation, mikroglia, när noradrenalinceller transplanterades tillsammans med dopamincellerna. När blåbär tillsattes till maten erhölls samma resultat, mängden överlevande dopaminceller ökade och mängden celler involverade i inflammation minskade.
 
Vid Parkinsons sjukdom bryts de nervceller, neuron, som producerar signalsubstansen dopamin i mitthjärnan ner. Bristen på dopamin försämrar hjärnans styrning av kroppsrörelser. Motoriska symtom såsom muskelstelhet, skakningar och balansstörningar uppstår.
 
Sjukdomsförloppet är långsamt och först när ungefär 50% av de dopaminproducerande cellerna är borta uppstår de första symtomen. Orsaken till sjukdomen är okänd. Parkinson drabbar främst personer över 50-60 år.
 
- Mina försök visar att blåbär är positivt för personer med Parkinsons. Och att ett sjukdomsförlopp kan fördröjas. Vi ser positiva effekter, avslutar Elisabet Berglöf.
 
Källa: Umeå universitet och Dalarnas tidningar
 
Fakta:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
10/10/2010 8:43:11 PM - Göte Larsson
Enklast i kraftigt extrakt, 1 kapsel / dag.
Det finns helt nyuppdaterade naturmedel, med förstärkning av blåbärens antocyaner med PRO-antocyaner en pycnogenol, som dessutom vidgar blodbanorna, som i ögonens trånga blodkärl t.ex. så näringen når fram.
Dessutom finns det i samma kapsel Omega 3, från linfrö, Aminosyror- l-glutation, 6 B - vitaminer, C och E, + 5 mineraler.
Allt detta samverkar med vartannat o förstärker effekten.
Fick denna förskriven av ögonspecialist i Polen mot mina iriter i ögonen, de har helt försvunnet, o synen förbättrats, liksom blodtryck och blodfetternas värden.
Visst är blåbär naturens bästa gåva.
Den nyaste varianten på marknaden ovan beskriven heter: Klarin perfekt, 1 kapsel / dag. sök på nätet eller aktivsyn.se
 
Kommentera denna artikel