Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 5/7/2009

Barn med diabetes som motionerar minskar risken för komplikationer som vuxen

Regelbunden motion hos barn med diabetes, kan minska risken för framtida komplikationer av sjukdomen. Barn som aldrig motionerar har ett värde för sitt medelblodsocker, så kallat HbA1c, som ligger mer än en enhet över medelvärdet hos de barn som dagligen ägnar sig åt fysisk aktivitet.
 
Barn med diabetes som motionerar minskar risken för komplikationer som vuxen
– Det medelvärde för HbA1c som gruppen av barn som aldrig motionerar har, ligger långt över det rekommenderade medelvärdet enligt det vårdprogram som finns för barn- och ungdomsdiabetes, säger docent Ulf Samuelsson, registerhållare för SWEDIABKIDS och barnläkare på barn- och ungdomskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.
 
SWEDIABKIDS är ett kvalitetsregister som främjar kvaliteten och vill uppnå en jämn standard av diabetesvården för landets barn och ungdomar. Registret inkluderar de drygt 7 000 barn och ungdomar i Sverige som har diabetes.
 
Rapporteringen görs av barndiabetesklinikerna, och i fråga om motion och fysisk aktivitet finns redovisat en skattning av motionerandet hos 3 130 barn över sex år.
 
Resultatet visar att fem procent aldrig ägnar sig åt fysisk aktivitet medan 36 procent motionerar 1-2 gånger per vecka och 34 procent 3-5 gånger per vecka. 10 procent av barn och ungdomarna motionerar dagligen.
 
– Det finns en rad studier och vetenskapliga belägg som visar på ett tydligt samband mellan höga HbA1c-värden som ung, och risken för komplikationer som vuxen. T ex hjärtkärlproblem, ögon, fötter, njurar, konstaterar Ulf Samuelsson.
 
Rökning
Den grupp ungdomar som röker – totalt 8 procent – har också ett klart för högt medelblodsockervärde, till och med högre än medelvärdet för gruppen som inte ägnar sig åt fysisk aktivitet alls.
 
Sverige näst flest barn i världen med diabetes
Sverige har, efter Finland, flest andel barn i världen med diabetes sett till befolkningsmängden. Nu ser registerhållare Ulf Samuelsson en stabilisering av antalet nya barn som får diabetes, om än på en fortsatt hög nivå.
 
– Det finns också en tendens till att insjuknandet är svagt minskande i de yngre åldersgrupperna. Medelåldern vid insjuknandet har ökat från 9,5 år till 10,2 år mellan år 2000 och 2008. Det är positivt eftersom en senare sjukdomsdebut kan vara bättre ur komplikationssynpunkt, konstaterar Ulf Samuelsson.
 
Av drygt 7 000 pojkar och flickor med diabetes, är det endast 46 ungdomar som rapporterats ha typ 2 diabetes.
 
– Det är förhållandevis få. I USA har det formligen skett en explosion av barn med typ 2-diabetes och vi har väntat en ökning även i Sverige. Men där är vi inte än, vilket förstås är mycket bra.
 
Källa: Nationella barndiabetesregistret SWEDIABKIDS årsrapport för 2008
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel