Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 9/16/2009

Stora fettceller kan öka risken för typ 2-diabetes hos kvinnor

Medelålders kvinnor med stora fettceller på magen löper högre risk att senare i livet utveckla typ 2-diabetes än kvinnor med mindre fettceller. Även midjemåttet dividerat med kroppslängden kan användas för att se vilka kvinnor som ligger i riskzonen, visar en ny studie från Sahlgrenska akademin.
 
Stora fettceller kan öka risken för typ 2-diabetes hos kvinnor
Studien är baserad på den omfattande befolkningsstudien Kvinnoundersökningen i Göteborg.
 
- Resultaten tyder på att de stora fettcellerna deltar i utvecklingen av typ 2-diabetes, och nu ska vi fortsätta studera på vilket sätt de bidrar till sjukdomsutvecklingen. Ökad kunskap om de stora fettcellerna, och effekterna av dem, kan leda till nya förebyggande åtgärder och behandlingar, säger Malin Lönn, docent i experimentell medicin vid Sahlgrenska akademin.
 
I studien har storleksmätningar på cellprover, tagna från 245 kvinnor i mitten av 1970-talet, analyserats. Resultaten visar att de 36 kvinnor som senare fick diabetes hade större fettceller på buken än de kvinnor som inte utvecklat sjukdomen.
 
Ju större fettcellerna var desto större var också sannolikheten att kvinnan senare utvecklade typ 2-diabetes. Fettceller varierar mycket i storlek, också på en och samma människa, och i analyserna användes ett genomsnitt av fettcellernas storlek.
 
Men studien visar också att det kan finnas ett enklare och snabbare sätt att se vilka kvinnor som riskerar att utveckla diabetes när de blir äldre: genom att mäta omkretsen på kvinnornas midja och sedan dividera detta mått med kroppslängden.
 
- Vår studie tyder på att detta mått kan vara ännu bättre än fettcellernas storlek när det gäller att bedöma risk för utveckling av typ 2-diabetes. Måttet kan användas för att se vilka som ligger i riskzonen, ju högre midja-längd-kvot man har, desto större är risken att utveckla diabetes, säger Malin Lönn.
 
Den här studien baseras på Kvinnoundersökningen i Göteborg, som startade 1968. Nästan 1500 kvinnor mellan 38 och 60 år undersöktes då av läkare och blev intervjuade om sina liv. Dessa kvinnor har sedan undersökts på samma sätt igen med några års mellanrum.
 
Samtidigt har nya kvinnor rekryterats till undersökningen, vilket gör det möjligt att både följa en viss generation genom livet och att jämföra olika generationer med varandra. Från kvinnorna togs fettbiopsier mellan åren 1974-1975, och det är dessa kvinnor nu som följts upp i denna studie.
 
Källa: Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
 
Fakta:
Diabetes typ 2
Diabetes typ 2 är en av våra stora folksjukdomar. Det är en kronisk ämnesomsättningssjukdom där grundproblemet är att kroppen bildar otillräckligt med insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt (insulinresistens).
 
Sjukdomen orsakas av ett antal gener i samverkan med andra faktorer. De flesta av de omkring 300 000 svenskar som har diabetes typ 2 är överviktiga.
 
Läs mer:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
1/29/2012 8:19:14 AM - eWVlQuELTjBMVVFO
nUEyiXkHqsMvQN
The expretsie shines through. Thanks for taking the time to answer.
 
1/29/2012 5:03:41 AM - lLWlrIPOyObJfzBUPZ
QyRxJRmWY
Extremely helpful article, pelsae write more.
 
1/27/2012 7:10:59 AM - fNfSkFHDsFuiUPAcH
uiSmvBefBR
Begun, the great internet eudcation has.
 
1/27/2012 4:20:24 AM - hPljLNmCjjlDXCNDjMj
qcgcTtuRIOpdHZSV
Me dull. You smart. That's just what I nedeed.
 
1/27/2012 1:54:04 AM - cruTxprcE
IqoFfgAzilaYVBQjL
That's going to make things a lot eseair from here on out.
 
Kommentera denna artikel