Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/30/2010

Cancertumörer bekämpar sig själva

Cancerceller som själva producerar cellgift mot tumörer. Är det en framtida möjlig behandling mot cancer?
 
Ja, enligt forskare vid Lunds universitet så har de sett goda resultat i både cell- och djurförsök. Resultaten presenteras nu i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cancer Research.
 
- Vi har sedan tidigare upptäckt att när kolhydraten xylos (björksocker) kopplas till så kallade naftalener bildas en xylosförening som angriper cancerceller, men inte friska celler, säger Katrin Mani, en av forskarna bakom studien.
 
Detta är något som forskarna känt till i ett tiotal år. Det som sedan upptagit deras tid är att förstå varför xylosföreningen fungerar så bra mot tumörceller, hur föreningen tar sig in i cancercellerna och varför den blir giftig?
 
Det är två forskargrupper som har använt sig av naturliga biologiska processer och har testat sina teorier i bland annat djurförsök och som visar upp till 97% reduktion av tumörmängden.
 
Forskarna har funnit att om celler odlas tillsamman med vissa xylosföreningar börjar cellerna producera stora kolhydratkedjor som kallas för glykosaminoglykaner (GAG).
 
Olika celltyper producerar olika glykosaminoglykaner som transporteras ut från cellen.
 
-Glykosaminoglykaner från vanliga celler är helt inaktiva, men glykosaminoglykaner från cancerceller är aktiva och tas snabbt tillbaka igen av både vanliga celler och cancerceller. Där inne i cellkärnan stör glykosaminoglykanerna avläsningen av DNA vilket leder till att cellerna dör. Just denna kolhydratkedja från tumörceller blir i praktiken ett cellgift, säger Katrin Mani.
 
- Runt en tumör, där det finns många cancerceller, byggs det därför upp en hög koncentration av cellgift vilket i praktiken betyder att tumören själv producerar giftet som dödar den. När tumören är borta produceras inte heller mer cellgift, säger Ulf Ellervik, en av forskarna bakom studien.
 
En fungerande behandlingsmetod som kan användas till patienter tar många år att utveckla.
 
- Men detta är ett viktigt steg på vägen. Hittills har alla tumörsorter vi testat reagerat på liknande vis och vi är mycket förhoppningsfulla inför de fortsatta forskningsreultaten, säger de båda forskarna.
 
Källa: Lunds universitet
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
5/15/2010 8:42:08 PM - Hans Kürzl
Bekräftar verkan av naturpårodukt?
Mer än intressant!
Kan det finnas ett samband med verkan av björkaska? Kan skapandet av en basisk miljö i klroppen, resultera i de upptäckter ni presenterar?
hans@rf-halsa.se
 
Kommentera denna artikel