Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 11/20/2010

Störningar i fettväven kan förklara förhöjd diabetesrisk vid PCOS

En studie vid Sahlgrenska akademin visar att kvinnor med PCOS, polycystiskt ovariesyndrom, har förändringar i sin fettväv. Upptäckten kan ge svar på varför dessa kvinnor lättare får typ 2 diabetes och visar att det ur hälsosynpunkt är särskilt viktigt för kvinnor med PCOS att inte gå upp i vikt.
 
Störningar i fettväven kan förklara förhöjd diabetesrisk vid PCOS
-Det är känt sedan tidigare att kvinnor med PCOS ofta har en nedsatt effekt av insulin i kroppens celler, så kallad insulinresistens, och löper en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes. Höga nivåer av manligt könshormon i blodet hos dessa kvinnor tros vara en viktig förklaring till detta, säger Louise Mannerås-Holm, forskare på sektionen för fysiologi vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin.
 
Men den aktuella studien visar att störningarna i fettväven kan vara av större betydelse för den förhöjda diabetesrisken.
 
Ungefär hälften av kvinnor med PCOS har övervikt eller fetma och den gängse uppfattningen är att överskottet av fett främst lägger sig på buken.
 
I studien gjordes därför en parvis matchning av 31 kvinnor med PCOS och 31 kvinnor utan syndromet, men med samma ålder och BMI. Åldern varierade mellan 21-37 år, och BMI mellan kategorierna undervikt till extrem fetma.
 
-Jämförelse mellan grupperna visar att kvinnor med PCOS inte har onormalt mycket bukfett men att de har stora fettceller och störningar i fettvävens funktion, säger Louise Mannerås-Holm.
 
Vid PCOS producerar fettväven mindre av det "goda" hormonet adiponektin som ökar kroppens känslighet för insulin, och aktiviteten hos enzymet lipoproteinlipas är låg vilket kan påverka omsättningen av fett i kroppen.
 
Totalt deltog 74 kvinnor med PCOS i studien som även visar att förändringarna i fettväven vid PCOS kan vara en central faktor bakom dessa kvinnors förhöjda typ 2-diabetesrisk.
 
Fettcellernas storlek och mängden adiponektin i blodet, tillsammans med midjeomfånget, var de faktorer som var starkast kopplade till insulinresistensen medan nivåerna av manligt könshormon var utan betydelse i denna analys.
 
-Mekanismen bakom de stora fettcellernas ogynnsamma effekter är ännu inte helt känd men resultaten visar att det ur hälsosynpunkt är särskilt betydelsefullt för kvinnor med PCOS att inte gå upp i vikt, konstaterar Louise Mannerås-Holm.
 
 
Fakta:
Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS
PCOS är den vanligast förekommande hormonella rubbningen hos kvinnor i fruktsam ålder. Mellan 5-10 procent av fertila kvinnor har hormonrubbningen som kännetecknas främst av förhöjda nivåer av manligt könshormon och insulinresistens.
 
De vanligaste symptomen är oregelbunden eller utebliven menstruation, besvärande hårväxt, acne och övervikt. På sikt har kvinnor med PCOS en ökad risk att utveckla typ 2-diabetes, och troligen även hjärtkärlsjukdom, och omfattande forskning pågår för att öka kunskapen om bakomliggande faktorer.
 
 
Läs mer:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
1/29/2012 7:48:40 AM - DIORXxyvCXaCcDnFnRQ
gSTqgqDBRcXepRX
That's cleared my thogtuhs. Thanks for contributing.
 
1/26/2012 4:25:18 PM - tqcQWYKlk
MRnqVdDobqqCfcTp
Stay with this guys, you're helping a lot of poplee.
 
1/26/2012 3:18:36 PM - xilNxFHzZ
nfcdQUpyJCn
That's a stlube way of thinking about it.
 
7/10/2011 7:38:43 PM - lXYlbXUUA
qYZTfxaMLBqolsIkio
Heck yeah this is exactly what I nedeed.
 
5/26/2011 5:37:36 AM - XGwdIdNcrrnBkQx
hlDcGsVWBpKTzi
It was dark when I woke. This is a ray of snuhsine.
 
11/22/2010 11:52:29 AM - Malin
Pcos
Intressant studie! Jag har Pcos och blivit hjälpt av en progesteroncreme via hormoni.se.
 
Kommentera denna artikel