Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 5/20/2011

Nya spår till tidig upptäckt av prostatacancer

Ämnesomsättningen i prostata är speciell och kan vara en nyckel till bättre diagnos av prostatacancer, inte minst för att skilja mellan aggressiva och ofarliga tumörer.
 
Nya spår till tidig upptäckt av prostatacancer
Prostata är en svåråtkomlig liten körtel med en ämnesomsättning (metabolism) som inte liknar något annat mänskligt organs.
 
Produkterna från dessa processer i prostata, metaboliterna, har därför visat sig kunna användas som sjukdomsmarkörer. Inositol är ett vitaminliknande ämne som är intressant i det sammanhanget. Det finns i bland annat modersmjölk, bönor, nötter och spannmål och har tidigare visat sig kunna ha en skyddseffekt vid prostatacancer.
 
I en ny avhandling vid Umeå universitet visas att inositolföreningar också skulle kunna användas för att upptäcka särskilt aggressiv prostatacancer genom att mäta i den friska delen av prostata.
 
Prostatacancercellerna är oftast utspridda i organet och i motsats till många andra tumörer bildas inte alltid tydligt kännbara knölar. Dessutom finns det inte någon tillräckligt bra metod som hjälper läkaren att avbilda prostata och eventuella tumörer.
 
Det gör att det är svårt att veta var man skall ta vävnadsprov för att kunna diagnostisera cancer. Tumörerna kan vara så små att de lätt missas vid provtagningen.
 
Det finns dessutom olika typer av prostatacancer som är svåra att skilja åt, en kan vara ofarlig medan en annan är mycket aggressiv och måste behandlas omgående. För att kunna ge rätt behandling i förhållande till tumörens farlighetsgrad behövs nya metoder. En biomarkör/metabolit som kan ge en indikation om hur organet mår är därför eftersökt.
 
Antalet upptäckta fall av prostatacancer ökar i världen och allt tyder på att det är en följd av flera faktorer. Att män lever allt längre är en orsak eftersom sjukdomen ökar med stigande ålder.
 
Ökad medvetenhet med hälsokontroller som PSA-testning är en annan orsak, eftersom man då hittar fler tumörer i ett tidigt stadium. En tredje starkt bidragande faktor är livsstilen, där kosten har en betydande roll. Faktorer som ålder och kost, påverkar metabolismen och kan spåras. I avhandlingen påvisas bland annat den essentiella fleromättade fettsyran omega-6 i prostatatumörer.
 
Avhandlingen bygger på mätningar av metabolismen i uttagna vävnadsbitar från prostata. Flera metaboliter är unika för prostata, men de kan också vara unika för olika delar av körteln och skilja mellan människa och djur, och kan därför ge information om sjukdom i organet.
 
Avhandlingen antyder att man i framtiden borde kunna använda magnetkamera för att mäta metaboliter i prostata utan att behöva ta vävnadsprover och på så sätt få information om eventuell aggressiv prostatacancer.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
1/26/2012 3:38:11 PM - PCOmJdHmpZyw
iDrEWCxPhNQBwgr
That addresses several of my concerns autaclly.
 
7/7/2011 1:53:15 PM - MiSlUkQPUrliefg
xieirDcK
Yup, that'll do it. You have my apprceitaoin.
 
Kommentera denna artikel