Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 2/24/2012

Diabetiker som skattar sin hälsa som god lever längre

Forskare vid Umeå universitet visar nu tillsammans med europeiska kolleger att diabetiker som själva bedömer sin hälsa som dålig i genomsnitt har kortare överlevnad än dem som skattar sin hälsa som god.
 
Diabetiker som skattar sin hälsa som god lever längre
Slutsatsen gäller även med hänsyn till kända riskfaktorer som förhöjt blodtryck, fetma, fysisk inaktivitet och annan sjuklighet.
 
Diabetes ökar risken för förtida död i bland annat hjärt-kärlsjukdom.
 
Genom att samla information om patienternas riskfaktorer försöker diabetesläkare få vägledning för att kunna bedöma vilka patienter som löper störst risk och därmed behöver mest stöd och behandling.
 
Nu verkar det alltså som om också patienternas egen skattning av sin hälsa har betydelse för deras prognos. I studien ingår 3 257 patienter med diabetes som följdes i upp till 14 år.
 
- Resultaten var samstämmiga i de länder som ingick: Sverige, Tyskland och Holland, säger Patrik Wennberg som genomfört studien i samarbete med Olov Rolandsson och en grupp av europeiska forskarkolleger.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel