Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 7/7/2012

Grönsaker skyddar foster mot diabetes

Gravida kvinnor som äter grönsaker varje dag får barn med mindre benägenhet att utveckla diabetes typ 1. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin.
 
Grönsaker skyddar foster mot diabetes
Typ 1-diabetes kännetecknas av att vissa celler i bukspottskörteln successivt blir allt sämre på att producera insulin, vilket leder till insulinbrist.
 
Barn som riskerar att få diabetes typ 1 har antikroppar i sitt blod som angriper de insulinbildande cellerna.
 
I studien ingick blodanalyser från nästan 6000 fyraåringar i studien.
 
– Det här är den första studien som visar att det finns ett samband mellan grönsaksintag under graviditeten och risken för att barnet senare utvecklar diabetes typ 1, men det krävs flera och andra typer av studier innan vi kan säga något säkert, säger forskaren och dietisten Hilde Brekke vid Sahlgrenska akademin.
 
Av de 6000 barnen hade tre procent antingen förhöjda nivåer av dessa antikroppar eller fullt utvecklad diabetes typ 1 vid fem års ålder.
 
Riskmarkörerna var upp till dubbelt så vanliga hos de barn där mamman sällan ätit grönsaker under graviditeten. Risken var lägst hos de barn där mamman uppgett att hon ätit grönsaker varje dag.
 
– Vi kan inte utifrån vår studie med absolut säkerhet säga att det är grönsakerna i sig som har en skyddande effekt, men andra faktorer som kan vara kopplade till grönsaksintaget, som mammans utbildning, verkar inte förklara sambandet. Skyddet kan inte heller förklaras av den övriga kosten eller av andra kända riskfaktorer, säger Hilde Brekke.
 
Med grönsaker avses i den här studien alla grönsaker, men inte rotfrukter.
 
 
Fakta:
Diabetes typ 1:
Cirka 50 000 svenskar har diabetes typ 1, en kronisk sjukdom som oftast debuterar före 35 års ålder.
 
Det är än så länge okänt vad diabetes typ 1 beror på, men några av de faktorer som man tror spelar in är olika immunologiska mekanismer, giftiga ämnen i miljön och arvsanlag.
 
Typ 1 diabetes finns i hela världen, men är vanligast i Finland och Sverige.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel