Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 6/25/2013

Insulinproduktionen är olika beroende på ursprung

Vi människor har olika förmåga att frisätta och reagera på insulin beroende på vårt ursprung. Det visar en studie som gjorts av forskare vid Lunds universitets Diabetescentrum, LUDC, i samarbete med amerikanska och japanska forskare.
 
Insulinproduktionen är olika beroende på ursprung
Vid typ 2 diabetes är det huvudsakligen två fysiologiskt viktiga funktioner som sviktar kroppens förmåga att producera insulin eller insulinkänsligheten i kroppen det vill säga cellernas förmåga att ta upp glukos i blodet.
 
Efter en systematisk genomgång av 180 publicerade artiklar visar forskarna att det är stora skillnader i dessa två funktioner beroende på etniskt ursprung. I den aktuella genomgången ingår 3813 personer med olika ursprung. Dessa har delats in i tre olika grupper: friska individer, de i riskzonen att utveckla diabetes och de som fått diagnosen typ 2 diabetes.
 
Resultaten visar att samtliga etniciteter inom den friska grupperingen kunde upprätthålla en normal glukosnivå men gjorde detta på olika vis.
 
- Afrikaner tenderar att ha en sämre insulinkänslighet. Men de tycks kompensera genom att att utsöndra större mängder insulin. Hos östasiater ser det ut att vara tvärtom. De har en mycket god insulinkänslighet men verkar vara desto sämre på att utsöndra mer insulin om det skulle behövas. Kaukasoider, som innefattar bland annat europeer och nordamerikaner, faller ungefär mittemellan de bägge extremerna. Det vill säga att det är ungefär lika stor påverkan på insulinfrisättningen som känsligheten, säger Damon Tojjar, doktorand vid LUDC och läkare vid Skånes universitetssjukhus och som genomfört studien tillsammans med kollegor vid Stanford universitet och Kitasato universitet i Tokyo.
 
Skillnaderna beror sannolikt på migrationsmönstret från människans tidiga år. Exempelvis befann de sig i olika miljöer med olika sorters föda, somliga var mer utsatta för hunger, vissa för sjukdomar och det var olika sorters klimat. Detta innebär att människan evolutionärt anpassat sig och som följd har vi varierande kroppsuppbyggnad, energiomsättning och så vidare.
 
När forskarna tittade närmare på gruppen som löper risk att utveckla diabetes respektive den grupp som redan fått diagnosen, var det fortsatt samma mönster. Värdena var dock relativt sämre beroende på att de som ett led i sjukdomsutvecklingen börjat svikta i insulinproduktionen eller insulinkänsligheten.
 
- Det stämmer överens med det vi ser på kliniken - att östasiater är mer känsliga för att utveckla diabetes och att de gör det vid lägre BMI. Eftersom insulinbrist är en förutsättning för att utveckla diabetes är det inte förvånande att just östasiaterna uppvisar lägre utsöndring av insulin och generellt kan behöva inleda insulinbehandling i ett tidigare skede. Situationen i Afrika är ännu så pass komplicerad och heterogen att den kräver nya undersökningar, säger Leif Groop som är professor vid LUDC.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel