Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 7/12/2013

Luftföroreningar ökar risken för lungcancer

En ny stor studie visar att långvarig exponering för luftföroreningar ökar risken för lungcancer även om nivåerna av partiklar i luften ligger under EU:s gränsvärden. Riskökningen gäller särskilt en lungcancerform som kallas adenocarcinom och som ofta drabbar icke-rökare.
 
Luftföroreningar ökar risken för lungcancer
I studien medverkade totalt 313 000 personer från nio europeiska länder.
 
Forskarna mätte bland annat koncentrationen av luftföroreningar vid deltagarnas hemadresser för partiklar med en diameter under 2,5 mikrometer (PM2,5) respektive 10 mikrometer (PM10).
 
Källorna för luftföroreningen var allt från trafik, industriutsläpp och uppvärmning av hem. Uppgifterna samkördes med nationella och lokala cancerregister, där nya fall av lungcancer spårades. Forskarna räknade även bort effekten av andra riskfaktorer för lungcancer, så som rökning och särskilt utsatta yrken.
 
Av samtliga deltagare kom 2095 att utveckla lungcancer under en genomsnittlig uppföljningsperiod på 13 år.
 
Resultaten visar att för varje ökning av luftburna partiklar av typen PM2,5 på 5 mikrogram per kubikmeter ökade risken för lungcancer med 18 procent. För varje ökning på 10 mikrogram per kubikmeter av PM10 ökade risken för lungcancer med 22 procent. Sambandet var också starkare för lungcancerformen adenocarcinom.
 
Forskarna konstaterar att kopplingen mellan luftföroreningar och ökad risk för lungcancer kvarstod även vid föroreningsnivåer under EU:s gränsvärden.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel