Skribent: Anna Bengtsson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 12/15/2013

Perfluorerade ämnen kopplas till diabetes

Perfluorerade ämnen är miljögifter som finns i till exempel vattenavstötande textilier och brandsläckningsskum. En forskargrupp ledd från Uppsala universitet har i en studie sett kopplingar mellan höga nivåer av perfluorerade ämnen i blodet och diabetes.
 
Perfluorerade ämnen kopplas till diabetes
Forskargruppen vid Uppsala universitet har tidigare visat på kopplingar mellan höga nivåer av miljögifter, som PCB, bekämpningsmedel och ftalater och diabetes.
 
I denna studie har de undersökt om även förhöjda nivåer av en annan typ av miljögifter, så kallade perfluorerade ämnen är relaterade till diabetes.
 
Perfluorerade ämnen används bland annat i vattenavstötande material så som GoreTex och Teflon.
 
I en grupp av drygt ettusen 70-åriga män och kvinnor från Uppsala mättes sju olika perfluorerade ämnen i blodet och relaterades till om individerna hade diabetes (114 stycken) eller ej. Dessa sju perfluorerade ämnen var mätbara hos i stort sett alla individerna i studien.
 
– Vi såg att höga nivåer av speciellt ett av de perfluorerade ämnena, perfluorononanoic acid (PFNA), var kopplat till diabetes. Även perfluorooctanoic acid (PFOA) var associerad till diabetes i denna grupp. Vi såg även att PFOA var kopplat till en störd utsöndring av insulin från bukspottskörteln, förklarar Monica Lind, docent i miljömedicin på enheten för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.
 
Studien reser frågan om höga nivåer av vissa perfluorerade ämnen, som återfinns hos alla individer i denna studie, är kopplade till utvecklingen av diabetes.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel