Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 1/27/2014

Sund livsstil skyddar mot cancer

En ohälsosam diet och livsstil ökar risken för njur- och urinblåsecancer och även för död orsakad av prostata-, njur- och urinblåsecancer. Detta visar en ny avhandling vid Umeå universitet.
 
Sund livsstil skyddar mot cancer
Som underlag till studien är material från en stor studie med hälsokontroller från en halv miljon män och kvinnor i Sverige, Norge och Österrike.
 
I avhandlingsarbetet konstateras att övervikt, högt blodtryck, samt höga värden av blodsocker och blodfetter är riskfaktorer för njur- och urinblåsecancer hos både män och kvinnor, samt för prostatacancerdöd hos män.
 
Av dessa cancerformer var njurcancer starkast kopplat till ohälsosam livsstil, och framförallt till övervikt och högt blodtryck. Övervikt är kopplat till en ökning av risken att drabbas av njurcancer med mer än 30 procent, jämfört med normalviktiga, för både män och kvinnor.
 
Övervikt och högt blodtryck ökade risken att dö av prostatacancer, men samtidigt visar studien att män med dessa faktorer hade en minskad risk att få diagnosen prostatacancer.
 
I en separat studie med en annan typ av metod visar hon att män som hade hög förekomst av riskfaktorer visserligen hade lägre sannolikhet att få prostatacancerdiagnos, men en mycket högre sannolikhet att dö tidigt.
 
Förekomsten av prostatacancer har ökat kraftigt i Sverige och det är nu den bland svenska män med cirka 10 000 fall per år. Behovet av att kartlägga vad som bidrar till denna sjukdom är därför stort.
 
– Välfärdssjukdomar som beror på en stillasittande livsstil och ohälsosam diet är ett stort problem både i västländer och globalt, eftersom det för med sig både ökad sjuklighet och för tidig död. Detta är något som vi även kan se i mina studier. I västländer är cancer den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar och genom att ta hand om sin hälsa och bibehålla en hälsosam vikt kan man minska riskerna för båda dessa dödsorsaker, säger Christel Häggström.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel