Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 8/5/2014

Arvet har betydelse för vanliga cancertyper

Det är väl känt att såväl medfödda genetiska riskfaktorer som miljö och livsstil har betydelse för att vi utvecklar olika former av cancersjukdomar.
 
Arvet har betydelse för vanliga cancertyper
Genom att studera adopterade personer som kopplades till både sina biologiska föräldrar och sina adoptivföräldrar, fann forskare vid Lunds universitet och Region Skåne att det genetiska arvet är den dominerande faktorn när det gäller så kallad familjär förekomst av bröstcancer, prostatacancer och kolorektalcancer.
 
– Resultaten av vår studie innebär inte att den egna livsstilen saknar betydelse för en individs risk att insjukna i cancer, men tyder på att risken för våra tre vanligaste cancersjukdomar i högre grad beror på det genetiska arvet, säger Bengt Zöller, docent vid Lunds universitet och som lett studien.
 
Forskarna studerade svenskfödda adopterade personer som kopplades till både sina biologiska föräldrar och sina adoptivföräldrar. Det svenska flergenerationsregistret samt cancerregistret användes för att följa 70 965 adopterade män och kvinnor.
 
Deltagarna var födda mellan 1932 och 1969, och insjuknade i bröstcancer, prostatacancer eller kolorektalcancer, det vill säga tjock- och ändtarmscancer, under åren 1958 och 2010. Genom registerstudier undersökte forskarna även adoptivföräldrarna och de biologiska föräldrarna under samma tidsperiod.
 
Risken för cancer hos adopterade med åtminstone en biologisk förälder med samma cancersjukdom var 80-100 procent högre för bröstcancer, prostatacancer och kolorektalcancer jämfört med en kontrollgrupp utan en biologisk förälder med samma cancersjukdom.
 
Det fanns däremot ingen ökad risk hos individer med adoptivföräldrar som var drabbade av bröstcancer, prostatacancer eller kolorektalcancer jämfört med en kontrollgrupp.
 
Personer med en biologisk förälder med cancer insjuknade dessutom i yngre åldrar än personer utan en biologisk förälder med samma cancer. Insjuknandeåldern i cancer påverkades däremot inte av om adoptivföräldrarna hade samma cancer.
 
– Förekomst av bröstcancer, prostatacancer och kolorektalcancer hos biologiska föräldrar är en viktig riskfaktor som bör ingå i den kliniska sjukdomshistorien och utredningen. Därför är det viktigt att läkare frågar efter ärftlighet, så man kan ta ställning till om ytterligare undersökningar behöver göras, säger Bengt Zöller.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel