Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 9/21/2014

Motion en fördel för cancerpatienter

En ny studie på möss visar att deras tumörer krympte mer om de fick kemoterapi i kombination med motion, än om de bara fick kemoterapi.
 
Motion en fördel för cancerpatienter
Motion har länge rekommenderats till cancerpatienter för de fysiska och psykologiska fördelarna.
 
I en aktuell studie ville en grupp forskare undersöka om träning även kan skydda mot hjärtrelaterade biverkningar från doxorubicin. Även om medlet är effektivt vid behandling av olika cancertyper så kan doxorubicin skada hjärtcellerna, vilket på sikt kan leda till hjärtsvikt.
 
Tidigare studier har visat att motion, innan kemoterapibehandling, kan skydda hjärtcellerna från biverkningar av doxorubicin. Nu ville forskarna undersöka om liknande effekter kunde uppnås under behandlingen genom en kombination av motion och kemoterapi.
 
I experimenten användes fyra grupper av möss. Alla fick injektion av melanomceller, en form av hudcancer. Två av grupperna fick doxorubicin med två doser, medan de andra två grupperna fick placebo injektioner.
 
En grupp som fick behandling med doxorubicin och en placebogrupp fick motionera motsvarande att promenera 45 minuter fem dagar i veckan. Övriga två grupper var stillasittande.
 
Efter två veckor undersökte forskarna djurens hjärtan med hjälp av EKG och vävnadsanalys. De möss som behandlats med doxorubicin hade reducerad funktion och storlek på hjärtat och ökad fibros, en skadlig förtjockning av vävnaden.
 
Man kunde inte se att mössen som motionerat fick något skydd mot den negativa hjärtpåverkan. Det påverkade inte hjärtat alls, varken positivt eller negativt.
 
Däremot såg man att de möss som ätit medicin och tränat hade fått signifikant mindre tumörer än dom som bara fick medicin och inte tränade. Forskarna tror att det kan bero på att träning ökar blodflödet och gör att medicinen lättare når tumören och på så sätt får bättre effekt.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel