Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 11/23/2014

Mer fettinlagring av kolhydrater än mättat fett

En aktuell studie visar att intag av kolhydrater ger en ökning av en fettsyra i blodet som kopplas till ökad risk för diabetes och hjärtsjukdomar.
 
Mer fettinlagring av kolhydrater än mättat fett
Forskarnas syfte var att undersöka hur mättat fett respektive kolhydrater påverkar den totala halten av mättat fett i blodet. Fokus för studien var att ta reda på hur testpersonernas kroppar reagerade på intaget av mättat fett respektive kolhydrater.
 
Man fann betydande förbättringar när det gäller värden för blodsocker, insulin och blodtryck jämfört med vid studiestarten. Deltagare gick även ner i vikt och hade vid slutet av studien tappat närmare 10 kg var.
 
- Studien utmanar den konventionella visdomen att mättat fett är boven och utökar vår kunskap om varför en kost med mättat fett inte påverkar sjukdomen. När du konsumerar lågkolhydratkost förbränner kroppen företrädesvis mättat fett. Vi hade deltagare som åt två gånger så mycket mättat fett jämfört med innan studien. De flestas nivåer av mättat fett i blodet minskade, medan andra traditionella riskmarkörer förbättrades, säger Jeff Volek, professor i humanvetenskap vid Ohio State University och en av forskarna bakom studien.
 
Liten studie
I studien ingick 16 vuxna med metabolt syndrom. Metabolt syndrom kännetecknas av att man har minst tre av fem faktorer som ökar risken för hjärtsjukdomar och diabetes. Faktorerna är bukfetma, högt blodtryck, låga nivåer av det goda kolesterolet, insulinresistens och höga triglycerider.
 
Deltagarnas sattes på en lågkolhydratdiet under tre veckor för att alla skulle vara på samma utgångsläge vid studiens början.
 
Nästa steg var att alla deltagare fick exakt samma diet. Dieten ändrades var tredje vecka och studien pågick under 18 veckor. De första tre veckorna fick deltagarna inta 47 gram kolhydrater och 84 gram mättat fett per dag. Därefter ändrades dieten successivt till en minskning av det mättade fettet och en ökning av kolhydrater. De tre sista veckorna låg intaget på 346 gram kolhydrater per dag och 32 gram mättat fett per dag.
 
Under alla veckorna motsvarade dagsintaget av kalorier 2500 kcal och proteinintaget låg stabilt på cirka 130 gram. Det högsta intaget av kolhydrater motvarade 55 energiprocent av det dagliga kaloriintaget. Det ligger i linje med gällande näringsrekommandationer.
 
Palmitoljesyra
I studien tittade man närmare på palmitoljesyran i blodet. Man fann genomgående att fettsyran minskade vid högt intag av mättat fett och lågt intag av kolhydrater. Fettsyrakoncentrationen i blodet ökade i takt med att kolhydratintaget ökade.
 
Enligt forskarna finns det en koppling mellan förhöjda nivåer av palmitoljesyra i blodet och högre risk för inflammationer, insulinresistens, nedsatt glukostolerans, metabola syndromet, typ-2 diabetes, hjärtsjukdomar och prostatacancer.
 
Studien undersökte inte vad som händer med palmitoljesyrenivåerna när ett högt intag av kolhydrater kombineras med ett högt intag av mättat fett. Istället hoppades forskarna kunna identifiera vid vilket kolhydratintag deltagarna började lagra fett.
 
- Det visade sig vara mycket varierande. Alla fick högre palmitoljesyrenivåer när kolhydratintaget ökade, men värden varierade kraftigt mellan individerna, särskilt vid det högsta kolhydratintaget. Det stämmer väl överens med idén att människors tolerans till kolhydrater varierar kraftigt, säger Jeff Volek.
 
En ny biomarkör?
Enligt forskaren finns en utbredd missuppfattning om mättat fett.
 
- I befolkningsstudier finns det ingen koppling mellan mättat fett och hjärtsjukdomar, men kostråden fortsätter att förespråka en begränsning av mättat fett. Det är inte vetenskapligt och inte smart. Men studier som mäter mättat fett i blodet och risken för hjärtsjukdomar visr att det finns ett samband. Att ha mycket mättat fett i kroppen är inte bra. Frågan är, vad som orsakar att människor att lagrar mer mättat fett i blodet, membran och vävnader? Folk tror att du är vad du äter, men i verkligheten är du är det du sparar från det du äter. Poängen är att du inte nödvändigtvis sparar mättat fett för att du äter det. Det primära du sparar i form av fett är kolhydrater från din kost, fortsätter Jeff Volek.
 
Han ser palmitoljesyra som en potentiell biomarkör för när kroppen omvandlar kolhydrater till fett, ett tidigt tecken som bidrar till vad han kallar en metabolisk förödelse.
 
- Det finns ingen magisk nivå för mängden kolhydrater som fungerar för alla. Det finns ett stort intresse för personlig näring och en dynamiskt föränderlig biomarkör skulle kan ge ett index för hur kroppen bearbetar kolhydrater, säger han.
 
Fakta:
Studien har utförts med hjälp av bidrag från mejeri- kött- och äggindustrin.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
11/29/2014 10:04:04 AM - Lena
fett och socker
Klart att studien visar så här om den fått stöd av mejeri och köttbranschen. Annars hade den väl aldrig blivit klar...
 
Kommentera denna artikel