Skribent: Carina Andersson
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 11/19/2015

Växtämnen kan bli cancermedicin

Giftfria kombinationer av kemiska ämnen från växter kan i framtiden vara delaktiga i att förhindra återfall eller obotlig cancer. Det är slutsatsen av en gigantisk metastudie.
 
Växtämnen kan bli cancermedicin
Studien är internationell med 180 forskare från 22 länder som gått igenom tidigare studier om växtämnens effekter på cancer.
 
Nu tror forskarna att en kombination av växtämnen kan komma att spela en viktig roll i framtidens cancermedicin. Dagens cancerbehandlingar är mer eller mindre bra på vissa cancerformer. Stora problem kvarstår med resistens och återfall i cancer. Dessutom är många av de nya läkemedlen extremt dyra, starkt toxiska och ineffektiva mot sällsynta diagnoser.
 
I studien ingick även svenska forskare. De har bland annat granskat ungefär 500 arbeten med inriktning på blodkärlstillväxt. Denna process kallas också angiogenes och krävs för att en tumör ska kunna växa och sprida dottertumörer.
 
– Vi radade upp tio saker som påverkar tumörens blodkärlstillväxt och patologisk funktion. Själv fokuserade jag på fysiologiska fenomen som migration av endotelceller, syrebrist, inflammation och bristande lymfkärlsfunktion, säger Lasse Jensen vid Linköpings universitet.
 
Teamet identifierade mer än 100 växtbaserade substanser som visat effekt på de utvalda måltavlorna. Sedan utvärderades de med hänsyn till läkemedelspotential, låg toxicitet och interaktion med andra substanser. Resultaten har sedan jämförts med traditionell kemoterapi.
 
– I dagens kemoterapi tvingas läkarna ofta ge maximal dos, nära gränsen för svåra biverkningar. Sannolikt behövs inte det med växtbaserade substanser, där marginalen mellan den effektiva dosen och den skadliga ofta är större, säger Lasse Jensen.
 
Han hoppas att lärdomarna från studien ska ge forskningen om växtbaserad terapi högre status och uppmuntra till nya projekt och kliniska prövningar. Själv skulle han vilja testa kombinationer av flera växtsubstanser och vanlig kemoterapi.
 
Exempel på växtbaserade kemikalier som studerats i projektet är resveratol i vindruvor, genistein i soja och curcumin i gurkmeja.
 
– Många av dem har testats för anti-cancereffekter, men nästan ingen forskning har gjorts på kombinationer av flera substanser, säger Keith I. Block, forskningsledare vid Block center for integrated cancer treatmenti Illinois, USA.
 
Många frågor är ännu obesvarade och det krävs omfattande djurförsök innan behandlingen kan prövas på människor.
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel