Skribent: Annethe Åhrberg
Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 10/18/2007
Uppdaterad: 10/31/2007

Fluor i kranvatten - en cancerrisk

En amerikansk studie visar att fluor i dricksvattnet ökar risken för skelettcancer hos unga pojkar. Risken uppmättes redan vid fluorhalter, som motsvarar hälften av den tillåtna gränsen i svenskt dricksvatten.
 
Fluor i kranvatten - en cancerrisk
Tusen forskare och experter har nu riktat ett upprop till amerikanska myndigheter om att utreda hur fluor skadar hälsan.
 
- Jag vill inte vara med om skräckkampanjer, men en viss varning är på sin plats. Jag har sett många studier och den här från Harvard är lite svår att avvisa, säger Arvid Carlsson, professor emeritus vid Göteborgs universitet och Sveriges senaste Nobelpristagare, till Svenska Dagbladet.
 
Arvid Carlsson är en av de som undertecknat uppropet och menar att studien var lite för kvalificerad för att inte inge oro. Han anser heller inte att man bör vänta tills man har 100 procent bevis innan man agerar.
 
Skelettcancer
Den amerikanska studien vid Harvard har påvisat att fluor i kranvatten, som motsvarar hälften av de tillåtna halterna i Sveriges dricksvatten, ökar risken för skelettcancer hos unga pojkar.
 
Hos flickor kunde man inte se samma utfall. De pojkar som i 5-10 års åldern drack kranvatten med fluor femdubblade sin risk att drabbas av skelettcancer i åldern 10-19.
 
- Studien är intressant och vi kommer att följa upp den, kommenterar Kettil Svensson, giftexpert vid Livsmedelsverket. Vi har bra dricksvatten i Sverige och det EU-gemensamma strängare gränsvärdet för fluor som kom för några år sedan ledde till att vattenverken sänkte fluorhalten betydligt.
 
Svenskt dricksvatten
EU-reglerna om dricksvatten ändrades 2003. Då sänktes gränsen från 6 mg fluor per liter till 1,5 milligram.
 
- EU-reglerna ledde till en klar förbättring men i dagsläget finns det fortfarande mindre vattenverk i ett antal kommuner som har höga fluorhalter, säger statsinspektör Christina Forslund vid Livsmedelsverket. Dessa kommuner ska då erbjuda annat tjänligt dricksvatten till barn.
 
Generellt kan man säga att vatten från floder och insjöar har en fluorhalt mellan 0,1-0,2 mg per liter. Källvatten och djupborrade brunnar har en fluorhalt på 0,5 mg per liter eller högre. Under åren 2004-2006 har 34 allmänna anläggningar rapporterat att de har otjänligt dricksvatten på grund av för hög fluorhalt. Dessa anläggningar försörjer huvudsakligen färre än 100 konsumenter.
 
Stockholm vatten har lagt ut information på sin hemsida där de informerar om att fluorhalten är 0,2 mg per liter vatten. Titta på din kommuns hemsida för mer information om ditt dricksvatten.
 
Mineralvatten och te
Som jämförelse till kranvattnet kan det vara intressant att veta att fluorhalten i mineralvatten och te varierar mellan 1-4 mg fluor per liter. Ramlösa till exempel innehåller 2,7 mg fluor per liter. Och när du kokar vatten i teflonkärl kan det öka fluorhalten upp till 3 gånger.
 
Fakta:
Vad är fluor?
Fluor är ett grundämne som förekommer i olika föreningar i berggrund, mineraler och olika jordarter. Jordskorpans fluorföreningar är delvis lösliga i vatten. Det innebär att grundvatten kan ha olika fluorhalter.
 
Eftersom fluor finns i naturen finns det fluor i den mat man äter. Fluorhalten är låg i de flesta livsmedel som till exempel mjöl, mjölk, ost, ägg, potatis, frukt och kött. De enda livsmedel som har klart högre fluorhalt är fisk, skaldjur och teblad.
Man får i sig fluor regelbundet genom dricksvatten, mat och genom de särskilda tandvårdspreparat som finns.
När man har fått i sig mat och dryck med fluor sprids ämnet i kroppen från mage och tarm vidare via blodplasman i blodet. Nästan all fluor i kroppen lagras i vävnader som ben och tänder.
 
Sjukvårdsrådgivningen
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
10/22/2015 9:23:27 AM - Kenneth
gränsvärden
Om jag minns rätt. Vid mitten av 70-talet höjdes svenska gränsvärdet för fluor i kommunala kranvatten från 1,5 mg/l eller 1,5 ppm (1,5 miljondelar) till 6.0 ppm. EU såg till att det sänktes till 1,5 igen. Efter juldagen 2003 gäller EUs gränsvärde 1.5 mg/l, som var en kompromiss. Ämnet antogs ha positiv effekt på tänder, vilket det enligt trovärdig forskning inte har. I USA är man på väg att sänka till 0,7 mg/l.
Mindre än hälften av vårt. Livsmedelsverket råder de fler än 1 miljon (om jag rätt minns antalet) svenskar med egen dricksvattenförsörjning att inte dricka vatten med fluorhalt 6 mg/l eller mer eftersom det då är otjänligt. Upp till 5.9 ppm menar myndigheten vara tjänligt - om jag rätt förstått greenwashingen
 
10/22/2015 8:56:22 AM - Kenneth
Vad fluor är
Monstruösa otyget fluor är mig veterligt ett extremt giftig grundämne så reaktivt att det på vår planet naturligt knappast finns i annan form än fluorid, dvs förenad med andra ämnen. Fluor giftklassas T+ (Mycket giftig) att jämföra med t ex arsenik och kvicksilver som klassas T (Giftig). Fluor är alltså mycket giftigare än dessa bägge ämnen som är giftigare än bly. Med sökorden OUR DAILY DOSE kommer du åt en nyligen lanserad 20 minuter lång film om fluorid. Mer fakta via FLUORIDE ACTION NETWORK.
 
9/19/2010 4:58:48 AM - lars
vattenrening
Ja!skaffa en sk Reverse Osmosis filter till vattenrening i lagenhet/hus.kostar fran tusenlapppen och uppat.mycket bra och tar bort dom flesta gifter och tungmetaller.sen ar
det kul pryl ocksa.)lars
 
6/26/2009 10:01:50 AM - catherine
minska fluorhalten?
Kan man göra något för att minska fluorhalten i borrbrunns vatten??
 
Kommentera denna artikel