Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 3/4/2008

Nya bevis för att typ 1 diabetes beror på virus

Ännu en länk har fogats till den beviskedja som pekar på att typ 1 diabetes orsakas av virusinfektioner. Forskare vid LUDC visar nu att det är dubbelt så vanligt att barn som föds på sommaren har antikroppar mot de insulinproducerande cellerna. Förklaringen är att deras mammor i början av graviditeten hade någon av vinterns många maginfektioner.
 
- Ja, vårt fynd är ett starkt stöd för hypotesen att virus ligger bakom typ 1 diabetes, säger Kristian Lynch som arbetar med social epidemiologi och diabetes.
 
Mönstret i årstidsvariation upptäcktes när forskarna analyserade antikroppar mot de insulinproducerande cellerna i navelsträngsblodet från fler än 33 000 nyfödda barn.
 
Antikroppar, som är ett tecken på att cellerna är satta under attack av kroppens immunsystem, var dubbelt så vanligt bland barn födda på sommaren jämfört med barn födda på vintern.
 
– Barnen ärver antikropparna av mamman och hon utvecklade dem tidigt under graviditeten när hon smittades med någon av vinterns många maginfektioner, säger Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning på LUDC.
 
Säkerställt mönster
I siffror hade 2,4 procent av sommarbarnen och 1,2 procent av vinterbarnen antikroppar i navelsträngsblodet.
 
– Det är en stor säkerställd skillnad. Mönstret upprepades också stabilt de fyra år i följd vi har analyserat, konstaterar Kristian Lynch.
 
Årstidsvariationen av antikroppar bland nyfödda hos kvinnor som inte har diabetes har aldrig tidigare studerats. Undersökningen, som nu presenteras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Perinatology, har varit möjlig att genomföra tack vare den stora DiPiS-studien där mer än 70 procent av alla kvinnor och deras nyfödda i Skåne under en fyraårsperiod deltar.
 
Det nu upptäckta sambandet stod klart när forskarna jämförde analyserna av antikroppar i navelsträngsblodet med de enkätsvar från mammorna om och i så fall när under graviditeten de hade haft maginfektioner med feber, kräkningar och diarré.
 
Sjukdomsprocess i två steg
Orsaken till typ 1 diabetes har länge gäckat forskarna. Det är väl känt att ärftligheten spelar en stor roll men de räcker inte som förklaring.
 
– Nej, det krävs en kombination av genetisk sårbarhet och någonting i miljön som sätter igång det autoimmuna angreppet. Virusinfektioner har länge varit en av de huvudmisstänkta, säger Åke Lernmark och tillägger att detta sannolikt sker i två steg.
 
– Vore det en enda faktor skulle vi redan ha hittat den.
 
Det är det första steget, en autoimmunitet från mamman redan i fosterlivet som resulterar i antikroppar, som nu LUDC-forskarna har belagt.
 
Det andra steget, menar forskarna, är en ny virusinfektion hos de barn vars autoimmuna process redan har startat vilken leder till att processen accelererar, immunsystemet fullföljer angreppet och typ 1 diabetes är ett faktum.
 
– Resonemanget stärks av att fler barn insjuknar under hösten när säsongen för virusinfektioner börjar, säger Kristian Lynch.
 
Signalerar ökad risk
Många barn har antikroppar som efter en tid försvinner utan att lämna någon synbar skada men när de finns signalerar det en ökad risk. Nio av tio barn har antikroppar vid insjuknandet.
 
Målet för DiPiS och andra liknande undersökningar är att hitta den miljöfaktor som triggar igång den autoimmuna processen. Med det nu upptäckta sambandet mellan mammans infektioner och det nyfödda barnets antikroppar befäster virusinfektioner sin förstaplats på listan över misstänka igångsättare.
 
Källa: Lunds universitet
 
Ytterligare information »
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel