Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/12/2008

Diabetespatienter allt friskare

Diabetes typ 1 är en allvarlig sjukdom som länge har varit förknippad med komplikationer som amputation, minskad fertilitet och hjärtinfarkt. Men nu visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet att välfungerande vård och ny medicinsk teknik där patienterna själva doserar sitt insulin ger resultat. På bara tio år har antalet patienter med typ 1-diabetes som drabbas av flera av de allvarliga komplikationerna närmare halverats.
 
Avhandlingen är den största nationella kartläggning som någonsin gjorts när det gäller patienter med typ1- diabetes. Samtliga som ingått i de presenterade studierna – cirka 31 000 personer, varav 6000 kvinnor i fertil ålder – fick sin diagnos i samband med sjukhusvistelse som barn fram till 30 års ålder under åren 1975-2004.
 
När det gäller risknivåerna har forskarna jämfört åldersvis med genomsnittet i befolkningen. En särskild jämförelse har också gjorts när det gäller hjärt-kärlsjukdom och amputation med syskon utan diabetes.
 
I flera studier i avhandlingen visar doktoranden Junmei Miao Jonasson att risken att drabbas av höftfrakturer, hjärt-kärlsjukdom, amputation och minskad fertilitet (för kvinnor) har varit markant högre för patienter med typ1-diabetes än för de med typ 2-diabetes och för övriga befolkningen.
 
Hon kunde också konstatera att syskon till diabetespatienter inte var nämnvärt mer drabbade av hjärt-kärlsjukdom eller amputationer än normalt, något som utesluter genetiska faktorer som avgörande orsak. Samtidigt visar avhandlingen att situationen för personer med svår diabetes har förbättrats högst betydligt de senaste tio, femton åren.
 
– Glädjande nog ser man att de här allvarliga komplikationerna har minskat med 40 till 50 procent hos patienter med typ1-diabetes och att fertiliten har normaliserats för kvinnor utan komplikationer. Diabetes typ 1 är fortfarande en allvarlig sjukdom. Men i Sverige kan de flesta av de här patienterna numera se fram emot att nå hög ålder och så var det inte tidigare, säger Junmei Miao Jonasson.
 
Orsakerna till diabetespatienternas förbättrade hälsa är enligt Junmei Miao Jonasson en kombination av det nationellt vårdprogram som finns för diabetiker sedan 30 år och som är unikt för Sverige, samt nya och bättre läkemedel och behandlingsformer.
 
Möjligheten för den enskilde patienten att själv kontrollera blodsockernivån och dosera insulinet rätt har haft stor betydelse. Kraftiga svängningar i blodsockernivåer sliter hårt på kärl och nerver. Sedan mitten av 80-talet kontrolleras också blodtryck och blodfetter hos alla diabetiker regelmässigt och behandlingen har blivit allt mer effektiv, något som i sin tur minskar risken för amputationer och hjärtinfarkter.
 
– Den intensiva behandlingen med bland annat insulinpump som idag ges till barn med diabetes och framtagande av nya läkemedel kommer i framtiden att minimera allvarliga komplikationer. På sikt kommer vi troligen även kunna förebygga sjukdomen, säger Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning och handledare.
 
Man räknar med att det i Sverige finns cirka 400 000 personer som lider av någon form av diabetes, varav omkring 10 procent har den form som kallas typ 1. Sjukdomen innebär att de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln angrips av kroppens eget immunförsvar och förstörs.
 
Resultatet blir insulinbrist och hastigt stigande blodsockernivå, samtidigt som de ”svältande” cellerna i kroppen istället tar sin energi från kroppsfettet. Detta orsakar i sin tur bildandet av farliga syror och till slut ett livshotande förgiftningstillstånd.
 
Diabetes typ 1 drabbar oftast personer före 30 års ålder och kallas därför i dagligt tal barn- och ungdomsdiabetes.
 
Ytterligare information »
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
5/26/2011 1:59:53 AM - HMzlYoUIZTfV
FWBvDJnCqy
Cool! That's a cveler way of looking at it!
 
Kommentera denna artikel