Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 5/11/2008

Cellprovtagning - ett bra skydd mot livmoderhals cancer

Kvinnor som regelbundet genomgår cellprovtagning hos barnmorska eller gynekolog löper mindre risk att drabbas av livmoderhalscancer.
 
Det framgår av en vetenskaplig utvärdering som gjorts av det svenska screeningprogrammet med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister vid Karolinska Institutet.
 
Enligt studien gäller det förebyggande skyddet kvinnor i alla åldrar och alla typer av livmoderhalscancer.
 
– Men genomgången visar också att en mer noggrann utredning av vissa kvinnor som deltagit i screeningen, skulle kunna minska antalet cancerfall ytterligare, säger Bengt Andrae, överläkare vid Gävle sjukhus som lett studien tillsammans med professor Pär Sparén och docent Sven Törnberg, båda vid Karolinska Institutet.
 
Man vet sedan tidigare att screeningprogram minskar risken att drabbas av livmoderhalscancer, genom att sjukvården i ett tidigt skede fångar upp de kvinnor som är i riskzonen.
 
Men hur effektiva satsningarna på screening är om man ser till hela befolkningsgrupper varierar mellan länder, och som förebyggande metod har screeningprogram varit omdebatterat.
 
Regelbundna systematiska utvärderingar är viktiga för att mäta resultat och förbättra arbetsmetoder. 2002 beslutade socialstyrelsen därför att ekonomiskt stötta ett nationellt kvalitetsregister för gynekologiska cellprover.
 
Samordningen av det Nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cellprovskontroll finns idag vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.
 
I en studie som publiceras i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Journal of the National Cancer Institute har forskarna bland annat använt sig av screeninghistorik från det nationella kvalitetsregistret.
 
I studien jämförde forskare från hela landet deltagande i screening hos kvinnor som fått livmoderhalscancer med en kontrollgrupp från befolkningsregistret.
 
Samtliga 1230 fall av livmoderhalscancer i Sverige åren 1999-2001 eftergranskades. Kontrollgruppen bestod av 6124 kvinnor i samma åldrar, men som inte hade haft livmoderhalscancer.
 
Utvärderingen visade att kvinnor som inte hade lämnat cellprov inom det rekommenderade intervallen tre eller fem år, hade 2,52 gånger högre risk att drabbas av livmoderhalscancer än de som regelbundet testats.
 
Ickedeltagarna hade 4,82 gånger högre risk att få avancerad cancer – det vill säga en mer långt gången cancer med större risk för spridning – än de som screenats.
 
Två oväntade fynd var att deltagande i screening innebär minskad risk även för adenocarcinom (en körtelcancer) och att screening även skyddar kvinnor i åldrarna 23 till 30.
 
Forskarna konstaterar dock att det fanns kvinnor som deltog regelbundet i screening som ändå drabbades av livmoderhalscancer. Det var framförallt fråga om kvinnor med cellförändringar som inte blivit utredda med vävnadsprov (biopsi), något som enligt forskarna talar för behov av att handläggningsrutinerna utvecklas.
 
Gruppen kvinnor som inte utretts tillräckligt omfattade drygt 11 procent av alla livmoderhalscancerfall. Bland dessa fanns dock mycket få fall av avancerad cancer.
 
Publikation: “Screening-Preventable Cervical Cancer Risks: Evidence From a Nationwide Audit in Sweden”, Bengt Andrae, Levent Kemetli, Pär Sparén, Lena Silfverdal, Björn Strander, Walter Ryd, Joakim Dillner, Sven Törnberg, J Natl Cancer Inst, 2008100: 1 – 8.
 
 
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel