Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 8/23/2008

Stroke minskar bland svenska diabetiker

Risken för att insjukna och avlida i stroke (slaganfall) minskade påtagligt i Sverige mellan 1985 och 2003. Det gäller också för diabetiker, som är särskilt hårt drabbade av hjärt-kärlsjukdom, visar en grupp forskare i Umeå och Luleå.
 
Stroke minskar bland svenska diabetiker
Risken att insjukna i stroke har i Sverige länge legat på ungefär oförändrad nivå. Däremot har man kunna se tydliga förbättringar i överlevnaden bland dem som drabbas.
 
De viktigaste riskfaktorerna är ålder, högt blodtryck och rökning. Personer med diabetes har en kraftigt ökad risk för både stroke och hjärtinfarkt. Inga tidigare studier av diabetiker har kunnat visa minskad risk för stroke.
 
Forskargruppen redovisar sina fynd i den vetenskapliga tidskriften Stroke och bygger på data från den så kallade MONICA-undersökningen i de båda nordligaste länen. Resultaten visar för första gången att risken för att insjukna i stroke har minskat i befolkningen.
 
Sannolikt beror det till största delen på effektivare behandling mot högt blodtryck. För första gången påvisas också en påtaglig förbättring när det gäller diabetikernas höga risk för stroke, något som tidigare inte påvisats någonstans i världen. Det anses bero på en god diabetesvård med fokus på behandling av blodtryck och blodfetter samt låg förekomst av rökning.
 
Risken för att drabbas av stroke är 5-8 gånger högre hos män och kvinnor med diabetes än hos personer utan diabetes. Under 19 års uppföljning av hela befolkningen i åldern 35 till 74 år i Norrbottens län och Västerbottens län registrerades 15 382 fall av stroke.
 
Antalet insjuknade minskade hos både diabetiker och icke-diabetiker, men minst hos kvinnor utan diabetes vilket sannolikt kan tillskrivas att rökning fortfarande är vanligt i denna grupp.
 
Både hos diabetiker och icke-diabetiker ökade också överlevnaden i samband med insjuknande i stroke. Totalt minskade antalet avlidna i ett första insjuknande i stroke med 43% och vid återinsjuknande med 70%, både bland icke-diabetiker och hos diabetiker.
 
 
Källa: Umeå universitet
 
Fakta:
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel