Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 3/7/2009

Immunförsvaret påverkar risken för livmoderhals cancer

Genetisk variation i immunförsvaret påverkar risken att drabbas av livmoderhalscancer. Ju bättre immunförsvaret är på att bekämpa den virusinfektion som förorsakar cancern, desto lägre är risken att utveckla cancer.
 
Immunförsvaret påverkar risken för livmoderhals cancer
Livmoderhalscancer orsakas av långvarig infektion av humant papillomvirus (HPV). Långt ifrån alla kvinnor som infekteras utvecklar cancer, och varför vissa kvinnor löper högre risk än andra förklaras delvis av gener.
 
Emma Ivansson, vid institutionen för genetik och patologi vid Uppsala universitet, visar i sin avhandling att det finns ett samband mellan allergi och livmoderhalscancer.
 
- Vi såg att kvinnor med allergiska söner löpte mindre risk att få livmoderhalscancer. Detta tolkar vi som att gener som ökar risken för allergi kan verka skyddande mot livmoderhalscancer, berättar hon.
 
Emma Ivansson har också hittat en koppling mellan variation i vissa specifika gener som påverkar immunförsvaret och risken för livmoderhalscancer.
 
- Det stödjer vår teori att immunförsvaret spelar en roll. Vi tror att ju bättre immunförsvaret är på att bekämpa HPV-infektionen, desto lägre blir cancerrisken.
 
Syftet med den gynekologiska hälsokontroll där cellprov tas från livmoderhalsen är att upptäcka och behandla cellförändringar som är förstadier till livmoderhalscancer. Varje år diagnostiseras 30 000 svenska kvinnor med cellförändringar. Nu införs också vaccinering mot HPV.
 
- Det är viktigt att komma ihåg att vaccinering inte skyddar mot alla virustyper som kan ge cancer, och att det bara är verksamt för kvinnor som inte tidigare infekterats. Detta innebär att även vaccinerade kvinnor absolut ska delta i hälsokontrollen, säger Emma Ivansson.
 
Hennes avhandling understryker att genetisk variation i immunförsvaret har betydelse för risken att utveckla livmoderhalscancer, men arbetet med att hitta genetiska riskfaktorer går vidare.
 
- Vi har nu hittat vissa gener som spelar roll, men det finns mycket kvar att upptäcka. Livmoderhalscancer är en komplex sjukdom som påverkas av många olika gener i samspel med miljöfaktorer. Totalt sett orsakas 15 procent av all cancer av olika virus, så all kunskap om hur virus kan ge cancer och varför vissa människor är känsligare än andra är värdefull, säger Emma Ivansson.
 
Livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen i världen bland kvinnor, och drabbar en halv miljon kvinnor årligen.
 
Källa: Uppsala universitet
 
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
Inga kommentarer har skrivits än
Kommentera denna artikel