Skriv ut  Tipsa en vän  A B C
Publicerad: 4/22/2010

Föräldrars självmord ökar risk för psykisk ohälsa

Barn och ungdomar som förlorar en förälder har ökad risk utveckla psykiska besvär senare i livet, särskilt om dödsorsaken var självmord. Det visar en ny studie gjord i samarbete mellan Karolinska Institutet och det amerikanska John Hopkins Universitetet.
 
Föräldrars självmord ökar risk för psykisk ohälsa
Att som ung människa uppleva sin förälders bortgång hör till de allra svåraste livshändelserna. Det är dock till stor del okänt hur en förälders död påverkar den långsiktiga psykosociala utvecklingen och psykiska hälsan hos barnet.
 
Den aktuella studien har genomförts med hjälp av nationella register över den svenska befolkningen. Forskarna har jämfört uppgifter om 40 000 personer vars ena förälder dött genom olycksfall eller självmord med mer än 400 000 personer vars förälder dött av naturliga orsaker.
 
Resultaten visar att barn till föräldrar som begått självmord hade nästan dubbelt så hög risk att själva begå självmord, medan det inte fanns motsvarande risk hos dem som förlorat en förälder i andra dödsorsaker.
 
Om självmordet inträffade i barn- och unga tonår var risken trefaldigad. Om det inträffade i ung vuxen ålder (18-25 år) var risken däremot inte säkert förhöjd.
 
Personer vars förälder hade begått självmord hade också en ökad risk för att själva få depression eller psykos, men däremot inte alkohol- eller drogberoende. Vid förlust av förälder var det oavsett dödsorsak och hur gammal man var vid dödsfallet också en förhöjd risk för att man i vuxen ålder dömdes för brott.
 
– Studien visar på vikten av särskilda stödinsatser till familjer som drabbats av självmord, vilket kan få stor betydelse för att förhindra framtida psykisk ohälsa hos dessa personer, säger professor Bo Runeson som har lett studien.
 
 
Publikation: “Psychiatric Morbidity, Violent Crime, and Suicide Among Children and Adolescents Exposed to Parental Death”, Holly C. Wilcox, Satoko J. Kuramoto, Paul Lichtenstein, Niklas Långström, David A. Brent, Bo Runeson, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 21 april 2010.
 
 
Kommentarer på denna artikel
 
7/9/2011 11:46:22 AM - pQVQqEGHNSkY
gyppAWpkb
A mililon thanks for posting this information.
 
7/7/2011 6:04:47 AM - XAhtetZUaQndUajo
kPwWrKSgt
Stands back from the kyebroad in amazement! Thanks!
 
7/19/2010 10:32:46 PM - freja
min mamma..
min mamma vill ta självmord... jag fick redan påndet förra veckan ....
 
Kommentera denna artikel